Na dokončení stavby je vypsáno třetí výběrové řízení

 

Při rekonstrukci Junior klubu se město Příbram od začátku potýká s problémy. Firma, která zakázku vysoutěžila, nebyla schopna dílo dokončit. Město se prozatím neúspěšně, snaží najít nového dodavatele, který by rekonstrukci dotáhl ke zdárnému konci.

Do prvního kola výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu“ se nikdo nepřihlásil. Ve druhém kole bylo osloveno deset firem, přičemž nabídku ve lhůtě předložila pouze jedna. „Tato nabídka o jeden a půl milionu korun přesahovala předpokládanou hodnotu zakázky. Z tohoto důvodu rada města rozhodla o vyhlášení třetího kola výběrového řízení, ve kterém potencionálním firmám prodlužujeme termín realizace,“ uvedl k důvodům zrušení a znovuvypsání výběrového řízení starosta města Jan Konvalinka.

Největší překážkou pro zájemce o dokončení zmiňované zakázky je převzetí odpovědnosti za možné závady po původní firmě. Stejný problém město Příbram v nedávné době řešilo u stavby Objekt zázemí Nový rybník. Zde nakonec dostavba proběhla systémem najímání jednotlivých profesí. „U dostavby Junior klubu je s ohledem na rozsah potřebných prací zájem, aby dokončení stavby realizovala jedna firma. Věřím, že ve třetím kole výběrového řízení, kdy budou mít firmy možnost pozdějšího termínu zahájení dostavby, se nám podaří najít vhodnou firmu a Junior klub budeme moci v příští sezoně otevřít veřejnosti,“ dodal starosta Konvalinka.

Předpokládaná hodnota zakázky na dostavbu Junior klubu je téměř 4 500 000 korun a termín zahájení prací říjen – prosinec letošního roku.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 880 | Aktualizováno: 04. 07. 2019