Na investice jde letos rekordních 135 milionů korun

 

Město Příbram má už potřetí za sebou včas schválený rozpočet a nemusí fungovat v takzvaném provizoriu. Jednu z dominant rozpočtu tvoří výdaje na investice a opravy městského majetku, letos bude mít tato kapitola k dispozici rekordních 135 milionů korun. Půjdou zejména na už rozpracované projekty, ale také do škol, divadla nebo knihovny.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, s příjmy 625 milionů a výdaji 716 milionů korun, schodek dosahuje 91 milionů korun. „Rozpočtový schodek neznamená, že město špatně hospodaří. Umožňuje nám, abychom našetřené prostředky investovali ve větší míře, než tomu bylo kdykoliv v minulosti,“ vysvětluje starosta města Příbram Jindřich Vařeka.

Co se týče úvěrů a závazků z minulosti, starostu doplňuje radní pro ekonomiku Václav Dvořák: „Město se za poslední tři roky téměř zbavilo všech starých úvěrů a má závazky jenom z běžných faktur ve splatnosti. Zároveň Příbram nahospodařila poměrně vysokou finanční zásobu. Z nuly před třemi lety jsme se dostali k 185 milionům korun.“

 

V předchozích letech město investovalo do projektů, na které dostalo dotace. Již od roku 2017 ale Příbram hodně investuje i v případech, kde cítí potřebu, a dotacemi se příliš neomezuje. „Do investic z rozpočtu města na rok 2018 přijde rekordní částka 135 milionů korun,“ doplňuje Vařeka.

 

Kam tyto peníze půjdou? 

  • Pokračovat bude revitalizace Nového rybníku, kde vyroste nové zázemí včetně restaurace. Celý areál Nováku je postupně zkrášlován jak terénními úpravami, tak i mobiliářem včetně řezbářských výrobků.
  • Další investice poputuje do Junior klubu a nové in-lineová dráhy.
  • Investovat by se mělo v divadle, ve kterém budou vyměněna nevyhovující sedadla za pohodlnější, rekonstruovat by se měla i Malá scéna.
  • V knihovně vznikne dlouho očekávaný výtah.
  • U ZŠ Březové Hory by se měla rekonstruovat dvě hřiště, u ZŠ Bratří Čapků vybavení školní jídelny. Počítá se i s vybudováním nástavby na budově ZŠ 28. října, ale to jen v případě získání dotace.
  • Dále začnou sloužit nová parkovací místa po celém městě. V případě, že město obdrží dotaci, u autobusového a vlakového nádraží vyroste parkovací dům pro asi 200 aut. Na opravy půjde letos asi o 10 milionů korun více než v roce 2017.
  • Dále budou rekonstruovány výtahy v domech s pečovatelskou službou, proběhne rekonstrukce celého domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici, nutnou opravou projdou také okna základních škol.
  • Více peněz než v minulém roce je rozpočtováno na opravy silnic, chodníků a také autobusových přístřešků.
     

 

Milion korun pro participativní plánování

Rozpočet obsahuje i některé drobné novinky. Mediální pozornost zaznamenala položka jednoho milionu na tzv. participativní plánování. Město organizuje kampaň mezi občany, na co by chtěli tuto částku vynaložit. „Podstatou tohoto přístupu je, že občané podobně jako zastupitelé budou mít k dispozici částku z městského rozpočtu, kterou mohou rozdělit pro užitečné projekty ve svém bezprostředním okolí,“ vysvětlil již dříve starosta Vařeka. Nápady občanů mezi sebou budou soutěžit, musí samozřejmě projít testem proveditelnosti a ve druhém pololetí roku 2018 by se mohly uskutečnit.

Do rozpočtu roku byla také zakomponována částka asi 1,2 milionu korun určená pro osadní výbory, dále plánovaná rezerva místostarostů ve výši 400 tisíc korun pro každého a navýšeny byly i zdroje na dotační programy v sociální oblasti, pro sport, na meziobecní a mezinárodní spolupráci.

„Rozpočet roku 2018 vysílá k občanům dobrý signál o finančním zdraví města. Ovšem na druhou stranu opatrnosti není nazbyt, protože rozpočet pracuje s deficitem a čekají nás velké plány,“ upozorňuje radní Dvořák.

  

Rezerva na horší časy

Dlouhodobým cílem je zachovat trvale na účtech města asi 50 milionů korun jako nedotknutelnou rezervu na horší časy. „Druhá důležitá rezerva činí opět 50 milionů korun coby spoluúčast města na financování zamýšleného aquaparku,“ doplňuje radní Dvořák s tím, že mimo těchto dohromady 100 milionů zbude v městské pokladně běžná provozní rezerva 20 milionů korun. „Poslouží například k tomu, aby vykryla případné opoždění platby daňových příjmů od státu,“ říká Dvořák.

Rozpočet města Příbrami je zveřejněn na oficiálních stránkách města zde

Podrobnosti k rozpočtu najdete i v lednovém vydání městského zpravodaje Kahan 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města PříbramPočet zobrazení: 1458 | Aktualizováno: 14. 02. 2018