Na silnicích a křižovatkách proběhne průzkum dopravy

 

Na přelomu října a listopadu se v Příbrami uskuteční dopravní průzkum v souvislosti s přípravou generelů dopravy a parkování.

Na některých páteřních komunikacích proto v následujících dnech uvidíte kamery, které budou zaznamenávat pohyby dopravy. Bude se to týkat například Milínské, Hájecké, Evropské, Žežické, Balbínovy, Mixovy, Rožmitálské nebo Školní ulice. Záznamová zařízení budou také na některých křižovatkách. „Generel dopravy a parkování města Příbrami jsou strategické dokumenty, které mají za hlavní cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí, a tím také přispět ke zlepšení kvality života v našem městě,“ podotýká Denisa Kotková, koordinátorka městské mobility Městského úřadu Příbram. Výsledkem má být návrh co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí území města dopravní obsluhou a na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán, což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města. 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu

 

 

 Počet zobrazení: 867 | Aktualizováno: 16. 10. 2019