Nový sborník Podbrdsko

Vražda v Žežicích, z historie příbramské MHD nebo osudy Wallenfelsů. To a mnohem více najdete v novém Podbrdsku.

I letos se vydavatelům sborníku podařilo sestavit pestré číslo, kde čtenáři naleznou velice zajímavé články z různých oborů regionální historie. Vzhledem k objevu středověké malby v sedlčanském kostele svatého Martina je třeba hned v úvodu zmínit dvanáctistránkovou barevnou přílohu, ve které je i studie její možné původní podoby. Slavnostní představení již 23. ročníku sborníku Podbrdsko proběhlo 10. listopadu ve Státním okresním archivu Příbram.

Kromě již zmíněného článku autorů Markéty Pavlíkové, Theodora Popova a Zuzany Všetečkové týkajícího se znovu odkryté nástěnné malby s názvem „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři sedlčanského kostela jsou ve sborníku otištěny také články, studie a materiály z naší lokální historie. „Sborník Podbrdsko každoročně přináší mnoho zajímavých článků ze všech oborů regionální historie i dalších společenských věd. Jsou v něm uveřejňovány nové informace z Příbramska, Dobříšska, Březnicka, Rožmitálska a Sedlčanska, ale také z druhé strany Brd - z Mirošovska a Strašicka,“ informovala Věra Smolová, ředitelka okresního archivu Příbram s tím, že vydavateli sborníku jsou okresní archiv, Hornické muzeum Příbram, a od letošního roku také nově Městské muzeum Sedlčany.

Sborník otevírá práce Věry Smolové věnující se počátkům města Příbrami. Vzhledem k 800. výročí od první písemné zmínky o městě je to článek velice příhodný. Připomeňme, že v příbramském archivu až do konce roku probíhá jubilejní výstava „Uplynulo 800 let a v Příbrami se stále píše (historie)“.

Článek Jiřího Pešty s názvem Vražda v žežické myslivně roku 1816 jistě potěší nejen milovníky historických příběhů. Žežický revírník Josef Čihák, jeho o dvanáct let mladší žena Barbora – blondýnka s modrýma očima, mladý adjunkt Bureš… a zápletka je na světě. Dále následuje článek Miroslava Krále. Ve svém příspěvku se věnuje významnému hasičskému činovníku, starostovi Hubenova a spisovateli Josefu Brouskovi.

Další prací ve sborníku jsou Osudy příbramské rodiny Wallenfelsů mladé autorky Kristýny Doležalové. Ta se s rodinou seznámila v roce 2009 a během následujících let se dozvěděla mnohé zajímavé informace o židovském původu této rodiny a o její nevyjasněné historii. Celá cesta do minulosti a zároveň přítomnosti se pro ni stala neuvěřitelným dobrodružstvím s mnoha nově získanými zkušenostmi. Práce je doplněna mnohými dobovými fotografiemi, které čtenáře do příběhu rodiny přímo vtáhnou.

Ve sborníku nemůže chybět článek ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla, který se tentokrát věnuje 130 letům příbramského muzea. Následuje text Břekova Lhota na Sedlčansku v díle Jaroslava Habra autora Pavla Hynčici, dále Poznámky k historii jízdního odboru Sokola v Příbrami autorky Hany Pátkové a jako další je otištěn článek Stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách Martina Jindry.

František Bártík se ve sborníku věnuje tématu Tábor Vojna na počátku 50. let minulého století a autor Jan Dvořák tématu historie příbramské MHD. Martin Lang, ředitel strašického muzea, píše o zrušení Vojenského újezdu Brdy a o vzniku Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Ve sborníku najdete ještě další materiály, paměti, vzpomínky a recenze, které jsou neméně zajímavé než výše uvedený výběr. 23. sborník Podbrdska můžete zakoupit přímo v příbramském archivu v ulici E. Beneše 337, nebo v Hornickém muzeu Příbram, dále v Pražské ulici v knihkupectví Pistorius & Olšanská, s. r. o., v Infocentru Knihovny Jana Drdy v Příbrami a také v Městském muzeu Sedlčany. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 Počet zobrazení: 3093 | Aktualizováno: 21. 11. 2016