Nový školní rok byl zahájen

Nový školní rok byl zahájen, na pět set prvňáčků zasedlo do svých lavic

Podle sluníčka a teplého počasí se může zdát, že léto i prázdniny jsou v plném proudu. Při pohledu do kalendáře na datum 1. září je však jasné, že dětem, ale i jejich rodičům opět po dvouměsíční prázdninové pauze nastávají povinnosti. Do školních lavic zasednou nejen ti starší a zkušení žáci, ale i naši malí prvňáčci. A právě naše nejmladší přišlo v tomto slavnostním dni přivítat i vedení města Příbrami.

Ředitelé všech sedmi příbramských základních škol očekávají v tomto školním roce příchod celkem 486 žáků prvních ročníků. Oproti loňskému školnímu roku je to o cca 60 prvňáčků více. Přesná čísla ředitelé sdělí až po 1. září. „Přeji všem prvňáčkům, aby se jim v novém prostředí líbilo, aby do školy chodili rádi a aby si našli spoustu nových kamarádů. Nejen našim nejmenším, ale i těm starším žákům přeji také úspěch při studiu,“ uvedla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková.

Město Příbram, podobně jako v letech předcházejících věnovalo všem prvňáčkům i dětem z přípravné třídy kufřík na školní potřeby, sadu pastelek Progresso a plastovou lahev na pitný režim. „Dětem přeji hodně zdaru při učení a aby je to ve škole bavilo. Rodičům přeji hodně energie, trpělivosti a radosti z úspěchu jejich dětí,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že on sám šel letos na zahájení školního roku ve dvojroli. Nejen jako místostarosta, ale i jako otec prvňáčka.

Oba místostarostové rovněž mnoho sil a elánu popřáli i ředitelům škol a jejich učitelům.

 

Přípravná třída
Při základní škole v ulici Bratří Čapků bude ve školním roce 2016/17 již podruhé otevřena jedna přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně pro děti s odkladem. Bude působit stejně jako v loňském roce v prostorách školní družiny, kde děti nebudou rušeny klasickým školním zvoněním. K 1. září je přijato 13 dětí, jedno dítě čeká na vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Ve třídě se může vzdělávat maximálně 15 dětí.

Skutečné počty žáků prvních ročníků na jednotlivých školách budou poté zveřejněny na webových stránkách města Příbram: http://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-skolky.html

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 

 

 Počet zobrazení: 1717 | Aktualizováno: 01. 09. 2016