NZDM Bedna oslavila své půlkulatiny pestrým programem!

Ponton, občanské sdružení
TISKOVÁ ZPRÁVA

Příbram, 17. 3. 2015

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, které provozuje organizace Ponton, občanské sdružení, oslavilo dne 12. 3. 2015 5 let svého provozu. Program byl nabitý a běžel celý den.

Nejdříve Bedna oslavila své půlkulatiny v rámci dopolední akce pro hosty z řad jejich dlouhodobých podporovatelů a spolupracujících subjektů. Představitelům města Příbram a zástupcům Středočeského kraje v Bedně prezentovali, jak se jim daří práce s dětmi a mladými lidmi.
„Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijali oba místostarostové v Příbrami – paní Alena Ženíšková a pan Václav Švenda. Středočeský kraj reprezentoval pan Josef Řihák, který promluvil slovem hejtmana, a pan Milan Fára,“ říká ředitel organizace Ponton Jakub Václavů. Bednu dopoledne navštívilo 26 čestných hostů z řad zástupců města, kraje, sociálních služeb a dlouhodobých podporovatelů, kteří vyjádřili Bedně svojí podporu.

A jak proběhlo v Bedně narozeninové odpoledne? „Všichni návštěvníci si akci moc užili, pro menší návštěvníky byla připravena výtvarná dílna a pro všechny workshop focení. O nevšední zážitek se postaral pop art a street culture fotograf Dereck Hard. Představil zde unikátní audiovizuální komiks Photoman! s audio přílohou,“ vypráví Magdaléna Kočová, koordinátorka NZDM Bedna. Během odpoledne dorazilo více než sto návštěvníků, nezapomnělo se ani na hudbu a tanec a v Bedně vystoupil také již oblíbený tanečník a zpěvák Jimi Jme. Ani přítomné děti nezahálely a předvedly na oplátku, jak umí breakdance nebo žonglování s diabolem. Stejně jako při dopoledním programu i odpoledne byla návštěvníkům promítnuta Reportáž z Bedny, na jejímž natočení se podíleli studenti příbramského gymnázia (GymTV) spolu s dětmi a mladými lidmi, kteří do Bedny chodí. „Atmosféra byla více než příjemná a umělci se nechali slyšet, že to určitě není naposledy, co v Bedně byli. Je třeba také dodat, že Dereck Hard i Jimi Jme již několik let Bednu podporují,  za což jim patří velký dík. Věříme, že se sejdeme zase příští rok,“ dodává s úsměvem Kočová.  Velké díky vzkazují z Bedny také všem, kteří s nimi přišli toto výročí oslavit a pobavit se.

NZDM Bedna
Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku od 11 do 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době ji využije v průměru 37 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program pro děti ve věku 6-13 let. Zařízení v roce 2015 finančně podporuje Nadační fond Albert, dále je financováno ze zdrojů MPSV a jsou podány žádosti na město Příbram. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení.

Ponton, občanské sdružení
Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Kontakt:
Bc. Magdaléna Kočová -  koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, kocova@ponton.cz, Budovatelů 116, 261 01, Příbram VIII

Mgr. Kateřina Prieložná - asistentka ředitele a projektů, 775289942, prielozna@ponton.cz

 Počet zobrazení: 2734 | Aktualizováno: 17. 03. 2015