NZDM Bedna slaví

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna oslaví již šesté narozeniny. Akce se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. 2016 od 10 hodin v prostorách NZDM Bedna (sídliště „Křižák“ naproti poště, Budovatelů 116, Příbram VIII).  Od 14 hodin pak bude NZDM Bedna otevřena široké veřejnosti v rámci každoročního dne otevřených dveří.

Ve čtvrtek 10. března 2016 se bude v příbramském Křižáku oslavovat. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí vstupuje do dalšího roku svého působení. Za šest let provozu v Bedně nalezlo přes 1000 dětí a mladých lidí bezpečný prostor, odreagování, zábavu, ale i podporu a pomoc. A to za oslavu jistě stojí.

V dopolední, oficiální, části programu Bedna uvítá představitele města Příbram, zástupce Středočeského kraje a další hosty z řad dlouhodobých podporovatelů a spolupracujících subjektů. Pracovníci v krátké prezentaci představí, jak se jim daří práce s dětmi a mládeží v klubu i v terénu. Odpoledne se pak Bedna již tradičně otevře široké veřejnosti. Každý, kdo má zájem dozvědět se, jak to v nízkoprahovém zařízení vypadá, co se zde dělá a jaké děti zde hledají útočiště je srdečně zván. „Vítáme všechny, co se chtějí jen podívat, nebo i popovídat s pracovníky a porozumět smyslu naší práce," zve zájemce koordinátorka Magdaléna Kočová. Během odpoledního programu proběhne vystoupení taneční skupiny Double Cookies, hudební vystoupení uživatelů NZDM Bedna a dále výtvarné aktivity pro nejmenší návštěvníky.

Jak vidí Bednu děti a mladí lidé, kteří do klubu chodí pravidelně, se návštěvníci budou moci dozvědět prostřednictvím zbrusu nového Bedna klipu s názvem „Bedna v kostce“. „Jsme moc rádi, že i letos se nám podařilo natočit s našimi klienty video, které je určené zejména široké veřejnosti. Děti a mladí lidé v něm vlastními slovy řeknou to, proč je pro ně Bedna důležitá a proč se sem rádi vracejí,“ upřesňuje kontaktní pracovnice NZDM Bedna Kamila Zelená.

„Přijďte mezi nás, o milou společnost a zábavu bude jistě postaráno,“ dodává Eliška Bendová, kontaktní pracovnice NZDM Bedna.

 

NZDM Bedna
NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku do 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době klub využije v průměru 25 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2016 finančně podporuje Nadační fond Albert, Ministerstvo práce a sociálních věcí a dále jsou podány žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje (Humanitární fond) a město Příbram. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s.

Ponton, z. s.:  Nezisková organizace Ponton působí již 20 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Kontakt:
Bc. Magdaléna Kočová -  koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, kocova@ponton.cz, Budovatelů 116, 261 01, Příbram VIII

Mgr. Barbora Polifková - asistentka ředitele a projektů, 775 289 942, polifkova@ponton.cz

 Počet zobrazení: 2338 | Aktualizováno: 03. 03. 2016