Občané mohou žádat o zápůjčku z FOM

Zastupitelstvo města Příbram

I. vyhlašuje výběrové řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015,

II. stanoví následující podmínky výběrového řízení:
a) výběrové řízení podaných žádostí proběhne dne 15.04.2015,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 10.04.2015,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014, čl. 5 odst. 3,
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram zde.

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta městaPočet zobrazení: 2045 | Aktualizováno: 25. 03. 2015