Od 14. 10. se v Příbrami zavírají dvě školky

0 0 0

 

Mateřské školy na území města se plošně nezavírají, jejich provoz je zachován v běžném režimu, výjimky tvoří zařízení, která jsou uzavírána z rozhodnutí Krajské hygienické stanice. V současnou dobu se jedná o dvě zařízení s účinností od 14. října.

Od tohoto data dojde k uzavření Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 (uzavřena budou obě pracoviště: Jana Drdy 496 a Žežická 193) z organizačních důvodů (potvrzení nemoci COVID-19 u provozních zaměstnanců) a s tím související nemožnosti zajistit provoz této mateřské školy.

K omezení provozu dojde v Mateřské škole, Příbram VII, Bratří Čapků 278 také z organizačních důvodů (potvrzení nemoci COVID – 19 u pedagogických a provozních zaměstnanců). K uzavření dojde na pracovišti Bratří Čapků 278. Další pracoviště této mateřské školy Bratří Čapků 235 zůstává v provozu.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu  


MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 19  Příbram
 

 Počet zobrazení: 916 | Aktualizováno: 13. 10. 2020