AKTUALIZOVÁNO: Oznámení o zhoršení kvality vody

 

Pondělí 28. 5. 2018

Pro rychlejší obnovu vody a zlepšení výsledné kvality vody byl již v pátek výkon úpravny vody hvězdička omezen a od soboty je v provozu úpravna vody Hatě. Kvalita vyráběné vody z ÚV Hatě i z ÚV Kozičín byla během víkendu a i nyní  je plně vyhovující.

V pátek a přes víkend se podařilo provoz úpravny Hvězdička  vody stabilizovat a výrazně zlepšit kvalitu dodávané pitné vody, a to přesto, že kvalita přitékající surové vody z nádrže Octárna zůstává nadále velice zhoršená a zatím se nelepší. 

Dle výsledků provozních analýz zůstává v upravené vodě již jen mírně zvýšený obsah přírodních organických látek (ukazatel CHSK -Mn  činil 4,72 mg/l). Koncentrace hliníku je již vyhovující - zjištěno 0,07 mg/l a také vizuálně je již barva vody lepší. Voda je také stále řádně hygienicky zabezpečována, a proto by mělo být možné ji bez rizika běžně používat.

Ráno byly odebrány vzorky vody k analýzy do laboratoře a o výsledcích budeme informovat. Během dnešního dne budou prováděna další optimalizační opatření na úpravně vody.  Dále bude ode dneška postupně prováděno odkalování a proplach koncových částí vodovodní sítě v Příbrami II, PB IX,  PB III - Březnické ulici a Dubně  pro zajištění rychlejší obměny vody.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. SčV
Ing. Petr Vašek
Specialista – technolog vody 

 

 

Pátek 25. 5. 2018

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu extrémních srážek došlo na Úpravně vody Hvězdička k extrémnímu zhoršení kvality přitékající surové vody (Ukazatel CHSK -Mn dnes ráno 24,32 mg/l!). Díky tomu došlo dnes ráno i k mírnému zhoršení kvality vyráběné pitné vody v ukazatelích CHSK - Mn (5,28 mg/l) a hliník (0,30 mg/l). Mírně zhoršená může být lokálně i barva vody. V ostatních parametrech by měla být kvalita vody vyhovující. Limity pro nouzové zásobování pitnou vodou u zhoršených ukazatelů překročeny nejsou.

Na ostatních úpravnách vody je kvalita vody zatím zcela vyhovující, a tak se zhoršení kvality vody na ÚV Hvězdička může projevit jen v oblastech PB II a PB IX, Trhových Dušníkách, Lhotě u Příbrami, případně Hluboši a v průmyslové zóně.

V současné době probíhají technologické zásahy na ÚV Hvězdička, které by měly v průběhu dne vést k obnovení plně vyhovující kvality vyráběné vody. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. SčV
Ing. Petr Vašek
Specialista – technolog vody

 

OznámeníPočet zobrazení: 694 | Aktualizováno: 25. 05. 2018