Parlamentní volby 2017: informace o voličských a občanských průkazech

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče.

Lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz:
- nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017,
- nejzazší lhůta pro osobní požádání je 2 dny přede dne voleb, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin.

Podrobné informace podá Oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram

 

OBČANSKÝ PRŮKAZ  
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, může občan i ve dnech voleb požádat o vydání občanského průkazu – s platností na jeden měsíc.

Co je nutné předložit? K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100,-- Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu do 13.30 hodin.

Zajištění služby na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů:
Ve dnech voleb do Parlamentu České republiky 20. a 21. října 2017 bude zajištěna služba na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram: pátek 14.00 – 22.00 hodin, sobota 08.00 – 14.00 hodin na adrese ul. Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), v Příbrami I, 1. patro -  odd. občanských průkazů a cestovních dokladů tel. 318 402 587, a odd. evidence obyvatel – ohlašovna –  tel. 318 402 584. 

Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení) může volit na platný cestovní pas. 

Podrobné informace podá Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Příbram 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města PříbramiPočet zobrazení: 2075 | Aktualizováno: 25. 09. 2017