Plzeňská ulice: kostky nahradí asfalt, počítejte s dopravním omezením

 

Dlažební kostky v Plzeňské ulici nahradí asfalt. Vydlážděna kamennou dlažbou však zůstanou podélná parkovací místa, která budou nově po obou stranách komunikace. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách a zahájena bude 26. března 2018. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který jako vlastník vyslyšel stížnosti občanů na hluk, který způsobuje dopravní provoz po kostkách. Část Plzeňské ulice proto bude po dobu rekonstrukce uzavřena.

 

Silnice Plzeňská bude uzavřena dle jednotlivých etap rekonstrukce:

I. etapa: od 26. 3. do 25. 4. – uzavřena bude od křižovatky ulice Riegrova a Dvořákovo nábřeží k náměstí TGM
II. etapa: od 26. 4. do 11. 5. – uzavřena bude křižovatka ulice Riegrova a Dvořákovo nábřeží

Doprava a autobusy budou vedeny objízdnými trasami. Žádáme cestující veřejnost o pochopení, autobusové spoje budou pravděpodobně jezdit opožděně oproti jízdním řádům.

„Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník komunikace I/66 zadalo zpracování projektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice Plzeňská na nadměrný hluk,“ uvedl již dříve k chystané akci starosta města Příbram Jindřich Vařeka s dovětkem, že rekonstrukce se týká úseku, který jediný po nedávných rekonstrukcích zůstal v žulovém povrchu.

Původní projekt ŘSD počítal se 100% odstraněním žulových kostek a v celém rozsahu nahrazením asfaltovým povrchem, město však dosáhlo toho, že podélná parkovací stání budou v žulových kostkách ponechána. Při parkování nebudou mít kostky vliv na hlučnost a naopak umožní lepší vsakování dešťových vod.

Omezení hluku z provozu automobilů je pouze jedním parametrem pro zlepšení kvality životního prostředí, ale město usiluje i o zvýšení kvality estetické a pobytové. Kamenná dlažba je samozřejmě kvalitnější přírodní materiál oproti asfaltu, ale nevýhodou je právě větší hlučnost. Do budoucna by město chtělo navíc prostory Plzeňské ulice doplnit výsadbou zeleně, která by rovněž přispěla k redukci hluku z provozu automobilů a zvýšila kvalitu prostředí. 

 

Popis objízdné trasy pro osobní, autobusovou i nákladní dopravu

Provoz bude veden po značené objízdné trase: Mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 - od okružní křižovatky u Dolejší Obory, po místních komunikacích ulicí Čs. armády a Březnickou na okružní křižovatku u čerpací stanice MOL a dále po silnici č. III/1911 na okružní křižovatku u Drupolu zpět na silnici č. I/66. Pro osobní dopravu mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 lze využít zkrácenou objížďku ulicí Špitálskou, ve které je v současné době zakázán průjezd nákladních vozidel z důvodu špatného stavu mostu.

Další pomocná objízdná trasa je navržena z důvodu lepší orientace řidičů osobních vozidel mířících do centra a také řidičů vozidel zásobování (nákladních vozidel), které nemohou projíždět ulicí Špitálskou – ze silnice č. I/66 ulice Milínská na křižovatku se silnicí č. II/118 ulicí Hailova na křižovatku se silnicí č. III/11417 ulicí Jineckou na silnici č. I/18. 

 

Autobusová doprava - omezení

Regionální linková doprava pojede z autobusového nádraží do zastávky Příbram, Jiráskovy sady po objízdné trase, která je vedena ulicemi: Čs. armády, Březnická a Milínská. Platí i pro opačný směr.

Linka 303097 ve směru Příbram neobslouží zastávku Příbram, Jiráskovy sady. Náhradou za neobslouženou zastávku Příbram, Jiráskovy sady bude zastávka Příbram, Fibichova. Ze zastávky Příbram, Fibichova pojede linka 303097 objízdnou trasou, která je vedena ulicemi: Jinecká, Evropská a Čs. armády na autobusové nádraží. Ve směru Praha pojede linka bez omezení.

Linka 303098 ve směru Příbram neobslouží zastávku Příbram, Jiráskovy sady. Náhradou za neobslouženou zastávku Jiráskovy sady bude zastávka Příbram, Fibichova. Ze zastávky Příbram, Fibichova pojede linka 303098 objízdnou trasou, která je vedena ulicemi: Jinecká, Evropská a Čs.  armády na autobusové nádraží. Ve směru do Prahy pojede linka 303098 z autobusového nádraží po ulici: Čs. armády do ulice Evropská. Linka tedy neobslouží zastávky: Příbram, Jiráskovy sady, Příbram, Stadion Horymír, Příbram, Sevastopolské náměstí a Příbram, Nová Hospoda.

 

Městská hromadná doprava - omezení

Linky 2A,B – pojedou obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží zastávku nám. T. G. M.

Linky 3A, 10A – pojedou z autobusového nádraží ulicemi Čs. armády, Březnická, Milínská.

Linky 3B, 3C, 10B – pojedou ze Svaté Hory ul. Jinecká, Evropská, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží nám. T. G. M. u Uranu.  

Linky 6A, 6B – 1. etapa do cca 25. 4. se netýká – průjezd do Riegrovy ulice zachován

 2. etapa od 26. 4. do 11. 5. – linky pojedou po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká – obsluha nové zastávky Nemocnice

Linky 7A, 7B – pojedou obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží zastávku nám. T. G. M.

Linka 8A – pojede obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a zastávku nám. T. G. M.

Linka 9A – ze zastávky autobusové nádraží pojede ul. Čs. armády, Březnická, Milínská.

Náhradní zastávka za Jiráskovy sady bude v ulici Jinecká - Příbram, Fibichova. 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbram

 

 

Plzeňská ulice

 

 

 Zastávka autobusů FIBICHOVA

 

Rozhodnutí o uzavírce Plzeňské ulice

Mapa uzavírky

Omezení MHDPočet zobrazení: 2952 | Aktualizováno: 20. 03. 2018