Poplatky za odpad a za psy musejí být uhrazeny do konce března


AKTUALIZOVÁNO 13. 3. 2018:

Pokud jste již poplatek zaplatili, ale přesto dostanete domů poštovní poukázku, považujte ji prosím za bezpředmětnou.

  

S novým rokem opět nastává pro obyvatele Příbrami povinnost uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní poplatek ze psů. Výše poplatku za odpad se nezvyšuje, je stejná jako v loňském roce -  552 Kč za osobu za rok. Splatnost poplatku je pro rok 2018 stanovena na datum 31. března, platit se však může již od ledna.

Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:

1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

2) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna,

3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Občané se na ekonomický odbor mohou obracet se svými dotazy i prostřednictvím e-mailu: popelnice@pribram.eu

Sazba poplatku za psy je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů: http://pribram.eu/files/post/100171/ozv_2010-3.pdf

  

Pavlína Svobodová
tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
 Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1273 | Aktualizováno: 08. 01. 2018