Povinnost ohlášení ohňostroje

Městský úřad Příbram upozorňuje na povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, která upravuje:
a) bezpečnostní a technické požadavky při zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií a
b) vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení a provádění ohňostroje.

Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků
a) kategorie 1, 2, 3 nebo T1, nebo třídy I, II, III, nebo podtřídy T0 nebo T1, nebo
b) kategorie 4 nebo T2, nebo třídy IV nebo podtřídy T2, které nejsou považované za výbušné předměty, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky podle písmene a), k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí, pokud celková čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve všech takto odpalovaných pyrotechnických výrobcích jedním provozovatelem přesahuje 10 kg za 24 hodin na území jedné obce.

Více informací

 Počet zobrazení: 2389 | Aktualizováno: 19. 02. 2015