Pozvánka na veřejnou prezentaci

 

Srdečně vás zveme na veřejnou prezentaci projektu Parkovacího domu, který by měl být postaven v prostoru pod příbramským autobusovým nádražím, v ulici Čs. armády. Akce se uskuteční ve středu 28.06.2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Tyršova 108, II. patro.

Stavba parkovacího domu v Příbrami je navržena jako hromadný parkovací dům typu P+R (park and ride = zaparkuj a jeď). Objekt bude sloužit k parkování osobních automobilů osob, které budou dále využívat hromadnou dopravu z autobusového terminálu, nebo sousedního vlakového nádraží.

V září 2017 bude podána žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 73 z Integrovaného regionálního operačního programu. Většina finančních prostředků by měla být pokryta právě z dotace Evropské unie ve výši max. 90 %, přičemž max. výše způsobilých výdajů může být 60 mil. Kč.

Parkovací dům představuje komfortní formu bezpečného parkování s kapacitou 180 stání, z toho 7 míst vyhrazených pro vozy přepravující osoby s pohybovým postižením, z toho 24 stání pro městské mini vozy a z toho ještě 7 stání pro osoby přepravující děti s dětskými kočárky. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu


MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 19  Příbram

 

 

Plocha budoucího parkovacího domuPočet zobrazení: 1270 | Aktualizováno: 21. 06. 2017