Prázdninový provoz v mateřských školách

Provoz v mateřských školách o velkých letních prázdninách: otevřeno jich bude méně, ale s delšími časovými úseky jejich provozu

Rodiče dětí, kteří musí chodit během velkých letních prázdnin do zaměstnání a nemají pro své děti zajištěno hlídání, se dostávají do složité situace. Během prázdnin bývá totiž provoz jednotlivých školek omezen, a dítě tak musí v období července a srpna vystřídat zhruba pět až šest různých školek. Proto radnice spolu s Odborem školství, kultury a sportu ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol připravila pro letošní léto změnu tak, aby děti mohly být v jedné školce delší dobu. V Příbrami tak sice bude otevřeno méně školek, ale v provozu budou v delších časových úsecích. Možnost otevřít vybrané mateřské školy po celou dobu prázdnin není bohužel z mnoha důvodů možná.

V Příbrami máme celkem 13 samostatných mateřských škol zřizovaných městem a jednu jako součást Waldorfské školy. Praxe minulých let byla taková, že jednotlivé školky byly v době letních prázdnin a dovolených buď zavřené, nebo otevřené zhruba po týdnu. Proto se stávalo, že dítě o prázdninách vystřídalo i několik zařízení. „Změna je pro letošní rok v tom, že ve vybraných školkách budeme mít otevřeno delší dobu. Například školka v ulici Bratří Čapků bude v provozu od 3. do 23. července, nebo školka v ulici Jana Drdy od 24. července do 13. srpna,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že město se snaží vyhovět nejen dětem, které nemusejí střídat tolik zařízení, ale i jejich rodičům.

V některých médiích se objevily mylné informace o letním provozu mateřských škol, které by měly být otevřené po celou dobu letních prázdnin. „Samozřejmě jsme zkoumali i možnost, jak otevřít několik vybraných mateřských škol po celou dobu prázdnin, ale žádná ze školek bohužel nemůže být otevřená po celou dobu, a to zejména z mnoha vážných organizačních důvodů. Probíhají opravy, vybírají se dovolené a i jiné personální záležitosti toto neumožňují,“ zdůraznil a vysvětlil místostarosta.

Vyplněnou přihlášku k tomu, aby dítě mohlo zařízení navštěvovat v červenci a v srpnu 2017, musejí rodiče předložit v příslušné mateřské škole v období 1. – 31. května 2017. Tiskopis přihlášky bude k vyzvednutí v jednotlivých mateřských školách a ke stažení na jejich internetových stránkách. K přihlášce je třeba přiložit kopii evidenčního listu z kmenové mateřské školy. Kapacita míst je srovnatelná s loňským rokem, kdy se ukázala jako dostatečná.

Více informací naleznete zde: http://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-skolky.html 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2308 | Aktualizováno: 07. 03. 2017