Prevence kriminality na základních školách

 

V těchto dnech probíhá opět po roce na příbramských základních školách program prevence kriminality. „V rámci dopoledního vzdělávacího programu navštívíme všechny příbramské základní školy. Děti ze třetích ročníků se mohou setkat se zástupci Armády ČR, Oblastní nemocnice Příbram, Policie ČR, a Hasičského záchranného sboru, se kterými akci připravujeme,“ uvedla velitelka městské policie Jaroslava Vodičková.

Pro děti je toto dopoledne skutečným zážitkem. Vzhledem k jejich věku jsou informace velice zajímavé a vyvolávají další otázky. Mnohé děti v tento okamžik také získávají zcela jasnou představu o své budoucnosti.

Od zástupců Armády ČR se dozvídají základní informace o náplni jejich práce, bezpečnostním prostředí, řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru či povinnostech občanů ČR. Sestry a lékaři z Oblastní nemocnice Příbram přibližují žákům základy první pomoci při různých úrazech, vysvětlují bezpečné zacházení s léky, přibližují náplň práce záchranářů, lékařů… Příslušníci Policie ČR dětem představují nejen náplň práce policisty, ale také konkrétní útvary policie a jejich používané techniky. Od hasičů se pak děti dozvídají, jak se chovat v případě požáru, jak správně požár či jinou událost nahlásit a také to, co všechno patří do výstroje a výzbroje hasičů…

Ve středu 20. března dopoledne se členy zmiňovaných záchranných složek prožili třeťáci ze Základní školy Jiráskovy sady. V tento den probíhala celoškolní akce Den pro život, kterou přiblížil její koordinátor Jan Jendruščák: „Snažíme se, aby se děti uměly chovat v krizových situacích, aby uměly poskytnout první pomoc, dáváme větší důraz na dopravní výchovu a s tím spojené úrazy v dopravě. Nově máme zařazeno povídání o nebezpečí na internetu. Dnešní akce je pro děti velmi důležitá a prolíná i do běžné výuky.“

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1114 | Aktualizováno: 22. 03. 2019