Příbramská protialkoholní stanice AKTUÁLNĚ

Tisková zpráva 31.8.2015

Příbramská protialkoholní záchytná stanice, která má být nově otevřena v areálu příbramské nemocnice na Zdaboři, je aktuálně ve fázi příprav a stavebních úprav tak, aby její provoz odpovídal přísným hygienickým a legislativním požadavkům.

Vzhledem k tomu, že záchytka v původních prostorách v centru města tyto požadavky nesplňovala a nebyla zaregistrovaná jako zdravotnické zařízení, původně se uvažovalo o jejím úplném zrušení. Nové vedení města se však rozhodlo, že záchytku zachovat chce. „Původně jsme plánovali záchytnou stanici zprovoznit již v létě, ale z důvodu plnění přísných požadavků krajské hygienické stanice se její otevření posouvá,“ uvedla v této věci místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že veškeré náklady na stavební úpravy hradí příbramská nemocnice, která si tímto krokem zároveň zhodnotí svůj vlastní majetek.

„V okamžiku, kdy nám nemocnice prostory na Zdaboři předá, budeme již mít souhlasné stanovisko hygienické stanice. Naše příspěvková organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb zaregistruje záchytnou stanici jako zdravotnické zařízení a poté již může začít fungovat,“ uvedla další podrobnosti místostarostka.

Služba a provoz záchytné stanice je plánován na dobu denně od 19 do 7 hodin ráno, lékař bude mít svoji místnost i zázemí. Mimo tuto dobu bude zprovozněna pohotovostní služba, kdy bude lékař, sanitář i zdravotník v pohotovosti na telefonu. Tým protialkoholní záchytné stanice budou tvořit registrovaní zdravotničtí pracovníci, lékaři a sanitáři, kteří se budou střídat ve směnném provozu.

„Vzhledem k tomu, že zřízení záchytné stanice v našem městě je v zájmu nejen města Příbrami, ale i Středočeského kraje, nemocnice Příbram, Policie ČR a okolních měst, doufám, že všichni zainteresovaní najdou v této věci společný zájem a že záchytná stanice začne již brzy fungovat,“ dodává místostarostka Ženíšková na závěr s tím, že nový termín to předpokládá do konce letošního roku.

Na závěr informace k poplatkům: v současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici 1.500,00 Kč, město se ale chystá částku zvýšit na 2.500 Kč.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   

 Počet zobrazení: 1899 | Aktualizováno: 31. 08. 2015