Příbramské kino projde rekonstrukcí

Rozsáhlá stavební činnost bude zahájena v příbramském kině. Dle schválených projektů budou vyměněna sedadla a bude zavedena 3D promítací technologie.

V hledišti kina bylo nezbytné provést geofyzikální a geologický průzkum. Na základě těchto průzkumů bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží pod podlahou hlediště. S ohledem na zjištění dutin pod podlahou je nutné zároveň provést injektáž podkladu pod podlahu s výplní dutiny popílkocementovou směsí.

Stavební práce koordinuje Odbor investic a rozvoje města MěÚ Příbram. Ve středu 14. 9. 2016 předá staveniště zhotoviteli, tj. společnosti Invessales, s. r. o.

Stavebními  úpravami hlediště a jeviště kina dojde ke změně počtu sedaček ze stávajícího počtu 401 na 259. Sedadla budou nová, z toho bude 10 míst dodáno v podobě dvousedadel. Bude také vytvořen prostor pro vozíčkáře v počtu 6 míst. S tím souvisí i stavební úpravy soklu, výměna povrchu podlah a nouzového osvětlení stupňů v podlaze.

Dispozice a provoz sálu kina a navazujících prostor zůstává beze změn využití, beze změny návazností na chodby a navazující prostory (hygienické zázemí), vstupy, šatny.

Počítá se i s novým promítacím plátnem, na které se dají promítat filmy ve 2D i 3D projekci.

Celá rekonstrukce by měla být ukončena v lednu 2017.

 

 Počet zobrazení: 1643 | Aktualizováno: 13. 09. 2016