Příbramský měsíčník Kahan je nejlepším městským zpravodajem roku 2015

Příbramský městský zpravodaj Kahan vyhrál 5. ročník celostátní soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj". Ocenění převzal v pondělí 4. 7. 2016 v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě z rukou kardinála Dominika Duky místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Do letošního ročníku soutěže, kterou pořádá Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolu s Civipolis, o. p. s., Unives.eu a Angelus Aureus, o. p. s. při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, se přihlásilo celkem 332 zpravodajů.

Porota rozhodovala o vítězích ve čtyřech kategoriích: městský zpravodaj, obecní zpravodaj a zpravodaje mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Ocenění získala i nejlepší rubrika.

"Ocenění odborné poroty si velmi vážíme. Kahan prošel v loňském roce zásadní proměnou. Zúčastnit se prestižní soutěže poprvé a rovnou se stát jejím vítězem je pro nás potvrzením, že jdeme správnou cestou," uvedl za redakční radu její předseda Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje. A to nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale jejich úkolem bylo také vzít v potaz celkový dojem zpravodaje. "Podle poroty se laťka profesionality vydávaných zpravodajů znovu posunula. Přibližně 70 - 80 % zpravodajů, které se letos soutěže zúčastnily, mají podle jejich názoru špičkovou kvalitu. Porota na Kahanu a dalších oceněných zpravodajích vyzdvihla nejen dobře podaný informační servis a svěží grafickou podobu, ale také nástavbu v podobě zajímavých cyklů, rozhovorů a článků o historii," vyjmenoval výsledky hodnocení poroty místostarosta Václav Švenda.

A kam dále v kategorii městských zpravodajů putovaly ceny z Velehradu? Z prvního místa na druhé sesadil příbramský měsíčník Kahan loňského vítěze - dvouměsíčník města Český Těšín, třetí byl magazín Zlín. 

 

Kahan vydává příbramská radnice již od září 1992. V říjnu 2015 se zásadně změnila jeho podoba. Obsahovou stránku zpravodaje vede ve spolupráci s redakční radou šéfredaktor Stanislav Břeň. Grafická podoba je nyní v souladu s novým vizuálním stylem města. Zpravodaj vychází 11 x ročně v nákladu 15.500 výtisků. Občané města jej dostávají do svých schránek zdarma.

Více zde 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami

  

Místostarosta města Příbrami Václav Švenda s diplomem uděleným Městskému úřadu Příbram. Vlevo kardinál Dominik Duka. Foto archiv města.

 Počet zobrazení: 3010 | Aktualizováno: 12. 07. 2016