Příjem žádostí o dotace pro rok 2019 startuje 1. listopadu

 

Stejně jako v minulých letech plánuje město Příbram i v roce 2019 podpořit veřejně prospěšné projekty a činnost místních spolků a organizací. Žádosti o dotace bude možné podávat od 1. do 30. listopadu letošního roku.

„Způsob podávání žádostí zůstává stejný jako v minulých letech, a to prostřednictvím elektronické aplikace na webu města Příbram a v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu Příbram,“ vysvětluje místostarosta města Příbram Václav Švenda s tím, že v případě potřeby lze žádost o dotaci před jejím podáním konzultovat s příslušným pracovníkem městského úřadu.

Zájemci mohou požádat o finanční podporu v těchto oblastech: Sociální věci, Zdravotnictví, Výchova a vzdělávání, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči, Vrcholový sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Reprezentant ČR, Zahraniční vztahy, Památky místního významu a Kulturní aktivity.

Programy pro rok 2019, vyhlášené a schválené zastupitelstvem města, jsou již teď zveřejněny na internetových stránkách města . Žádost je nutné podat prostřednictvím elektronické aplikace, zároveň však i v písemné podobě!

 

O programové dotace na r. 2019 bude možné žádat od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 do 14.30 hodin.

Po tuto dobu bude aplikace dotací žadatelům pro podání žádosti otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podání žádostí uzavřena.

Upozorňujeme žadatele, že žádost je nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. příloh. Žádost musí být MěÚ Příbram doručena ve stanoveném termínu v písemné i elektronické podobě nejpozději do 30. listopadu do 14.30 hodin. Písemnou formu zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat osobně výhradně na podatelnu MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram I.

Žadatel je v rámci přidělovacího řízení pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci v určeném programu. Současně však platí, že na tentýž, obsahově shodný projekt, nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny.

Podané žádosti posoudí odborné komise města, Rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % celkových nákladů vynaložených na projekt.  

 

Aplikace pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram: http://dotace.pribram.eu/
 

Úplné znění Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram a Programů je na webových stránkách města zde
 

Metodický pokyn k podávání žádostí 
  

 

Pavlína Svobodová, DiS.
tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 431 | Aktualizováno: 15. 10. 2018