Přijímáme inzerci do Kahanu

Zpravodaj města Příbram Kahan

Vydavatel: Město Příbram
Četnost vydávání: 1x měsíčně, tj. 12x ročně
Počet výtisků: 15 500 ks
Formát: A4
Počet stran: 24
Barevnost: Celobarevný tisk
Distribuce: Zdarma do každé domácnosti v Příbrami (cca 15 200)
Redakční uzávěrka: 1. den předchozího měsíce
Redakce: Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19
Příjem inzerce: tel. č. 318 402 281, e-mail: kahan@pribram.eu

 

Ceník inzerce od 1. 1. 2016    
Formát A4: celá strana       10 000 Kč s DPH
  celá poslední 24. strana       15 000 Kč s DPH

Ceny ostatních formátů jsou odvozeny od uvedených cen.
Přijímáme graficky zpracované inzeráty, nepřijímáme řádkovou inzerci.

 

Zpravodaj je zveřejňován také na webu, archiv si můžete prohlédnout zde

Využijte možnosti oslovit všechny občany Příbrami a neváhejte nás kontaktovat.

 Počet zobrazení: 1519 | Aktualizováno: 08. 01. 2016