Prodej požárních vozidel

Město Příbram nabízí k prodeji nadbytečná požární vozidla:

1) AVIA A30 RZ DC 5919 je vozidlo vyrobené v roce 1978, skříňové provedení s originálními majáky. Cena znaleckým posudkem stanovena na 19 000 Kč.

2) TATRA T 815 CAS 25 RZ PBA 1603 je vozidlo vyrobené v roce 1990, původně cisterna pro přepravu kalů, v roce 2004 upraveno na požární vozidlo, nádrž na 11 000 litrů vody. Cena znaleckým posudkem stanovena na 207 000 Kč.

Ceny stanovené znaleckým posudkem jsou cenami minimálními.

Obě vozidla jsou přistavena k prohlédnutí v areálu HZS Stč. kraje, ÚO Příbram v Příbrami VIII, Školní 70. Prohlídka je možná po dohodě s velitelem JSDH Příbram – Březové hory p. Blajerem, tel. č. 725 026 755.

Písemné nabídky lze doručit poštou, případně osobně na podatelnu, na adresu:
Městský úřad Příbram, odbor práva a veřejných zakázek, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.
Na uzavřené obálce musí být text „NEOTVÍRAT“ a „Prodej CAS 25“, případně „Prodej AVIA A 30“.

Termín doručení nabídky: do 15.00 hod. dne 15.12.2016.

 

JUDr. Emanuel Pavel
vedoucí odboru občanských agend Městský úřad Příbram

 

 Počet zobrazení: 1988 | Aktualizováno: 04. 11. 2016