Prodej požárních vozidel

Město Příbram nabízí k prodeji nadbytečná požární vozidla

Jedná se o vozidla:

AVIA A30 RZ DC 5919 je vozidlo vyrobené v roce 1978, skříňové provedení, pro hasební zásah prakticky nepoužitelné (prodej bez zábleskových majáků). Cena stanovená znaleckým posudkem je 19 000,- Kč. 

TATRA T 815 CAS 25 RZ PBA 1603 je vozidlo vyrobené v roce 1990, původně cisterna pro přepravu kalů, v roce 2004 upraveno na požární vozidlo, nádrž na 11 000 litrů vody. Cena stanovená znaleckým posudkem je 207 000,- Kč.

Ceny stanovené znaleckým posudkem jsou cenou minimální.

Obě vozidla parkují v pronajaté garáži v areálu HZS Stč. kraje, ÚO Příbram v Příbrami VIII, Školní 70. Prohlídka je možná po dohodě s velitelem JSDH Příbram – Březové Hory p. Blajerem, tel. č. 725 026 755.

 

 

Písemné nabídky v obálkách označených „Prodej CAS 25“, případně „Prodej AVIA A 30“ a „NEOTVÍRAT“ doručí zájemci do 31. 10. 2016 na adresu:
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Městský úřad Příbram, odbor občanských agend
jaroslav.cibulka@pribram.eu 

 

AVIA:

  

 

TATRA

 

 Počet zobrazení: 2430 | Aktualizováno: 16. 09. 2016