Prodloužení uzavírky - Hrabákova, nám. Dr. Josefa Theurera

Městský úřad Příbram, odbor správy majetku, oznamuje následující dopravní opatření - uzavírku:

ulice Hrabákova a nám. Dr. Josefa Theurera

Termín: 27.04.2015 – původní termín 30.09.2015 prodloužen do 30.11.2015

V úseku: mezi ul. Balbínova až ul. Hornická a Mariánské údolí

Důvod: stavební práce – rekonstrukce MK v Příbrami

Investor: Město Příbram

provádí firma: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Praha 5

 Počet zobrazení: 1730 | Aktualizováno: 12. 10. 2015