Rekonstrukce Hrabákovy ulice a nám. Dr. Theurera o víkendu

V minulém týdnu byly dokončeny práce na vodohospodářském majetku v ulici Hrabákova a nám. Dr. J. Theurera. Na stavbě tedy již pracuje pouze zhotovitel rekonstrukce komunikací (firma Bögl a Krýsl). Z důvodu urychlení prací v této lokalitě bylo se zhotovitelem dohodnuto, že práce budou probíhat i o sobotách a výjimečně o nedělích.
Hlučné práce budou v tomto případě probíhat: v sobotu od 8 -17 hodin, v neděli od 9 – 17 hodin. V průběhu týdne je pracovní doba od 7 – 17 hodin.

Děkujeme občanům za pochopení.

Městský úřad Příbram

 Počet zobrazení: 1600 | Aktualizováno: 21. 08. 2015