Rekonstrukce K Dolu Marie pozastavena!

Pro podrobnější vysvětlení problematiky ulice K Dolu Marie na Březových Horách: místně a časově se na tomto místě prolínají dvě stavby. Jednak je to „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa, dílčí část: ulice K Dolu Marie“, a jednak je to výměna splaškové kanalizace – o této stavbě bylo rozhodnuto 16.03.2015 a zatím není vybrán zhotovitel, jsou zpracovávány technické podklady pro stavbu.

Aby obě tyto stavby byly správně a efektivně koordinovány a nenastala dlouhá prodleva mezi zfrézováním povrchu komunikace a zahájením prací na výměně kanalizace, je žádoucí první stavbu, tj. dílčí část: ulice K Dolu Marie, pozastavit. V tuto chvíli Vám bohužel nemohu sdělit dobu, po kterou bude stavba pozastavena, ale hrubý odhad zahájení prací je 2. půle dubna.

Omlouváme se za případné komplikace, jakmile bude známo více, občané dostanou od zhotovitele prací informace do svých schránek. Tentokrát to budou již informace relevantní. Děkuji za pochopení.


Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – K Dolu Marie
V rámci stavby bude vyměněna  konstrukce vozovky a konstrukce přilehlých  chodníků. Povrch komunikace bude ze živičného krytu, chodníky budou ze zámkové dlažby. V návaznosti na novou komunikaci bude upravena výšková úroveň obrub a sjednocen jejich typ. Stávající uliční vpusti budou rekonstruovány včetně jejich napojení na kanalizační řad. Nakonec bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. Současně s rekonstrukcí komunikace a chodníků bude v rámci jiné stavby probíhat výměna kanalizačního řadu v této ulici.

Doba trvání stavby: 5 měsíců  (To platí pro rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků. Oprava kanalizace v této ulici termín pravděpodobně posune do září.)

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
Pavlina.Svobodova@pribram.eu

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946 

 Počet zobrazení: 2038 | Aktualizováno: 25. 03. 2015