Reorganizace jednotek SDH

Tisková zpráva 26. 11. 2015

Zastupitelstvo města schválilo reorganizaci jednotek sboru dobrovolných hasičů

Schválením reorganizace se ke dni 31. 12. 2015 ruší Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Příbram I. Všem dosavadním jejím členům bude nabídnuto členství v Jednotce Příbram – Březové Hory s tím, že k ní bude převedena i veškerá požární technika a věcné prostředky z jednotky zrušené. Tímto opatřením nezaniká žádný spolek Sboru dobrovolných hasičů. Důvody reorganizace jsou ekonomické a organizační.

Město Příbram je zřizovatelem celkem čtyř jednotek SDH obce: Příbram I, Příbram - Březové Hory, Lazec a Příbram - Zdaboř s celkovým plánovaným základním počtem 54 členů a tomu odpovídající technikou, výzbrojí a výstrojí. Všechny jednotky, vyjma jednotky Příbrami I, sídlí v objektech vlastněných městem. To jako zřizovatel hradí veškeré náklady na činnost jednotek, tedy náklady na údržbu a provoz hasičských zbrojnic, na veškerou svěřenou techniku, na výstroj a výzbroj hasičů, náklady na jejich odměny za vykonanou práci, školení, pojistné apod.

„Před samotným návrhem na reorganizaci bylo provedeno podrobné posouzení všech možností, jak dále v této záležitosti postupovat, a to zejména ve vztahu k zajištění požární bezpečnosti ve městě Příbram, dodržení zákonných povinností města jako zřizovatele a jejich financování,“ vysvětluje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že proti reorganizaci nemá žádné výhrady ani Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Ten ve svém stanovisku uvedl, že město Příbram plánovanou změnou organizace jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce bude i nadále a nad rámec splňovat ustanovení § 29 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů týkající se zřizování těchto jednotek a že změna nenaruší plošné pokrytí daného území.

„V porovnání s ostatními městy je v Příbrami hasičských jednotek zbytečně hodně a reorganizací se ušetří,“ uvedl dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s doplněním, že tímto krokem nebude nutno financovat výstavbu a provoz nové hasičské zbrojnice pro zrušenou jednotku. Ta momentálně sídlí v pronajatých prostorách ve Školní ulici.

Co se týče porovnání statistiky výjezdů jednotek za období od roku 2010 do 30. 6. 2015: Příbram I eviduje 104 výjezdů, jednotka Příbram - Březové Hory 415 výjezdů.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   

 Počet zobrazení: 1597 | Aktualizováno: 26. 11. 2015