Rozpočet na rok 2016 počítá s přebytkem 28 milionů Kč

Tisková zpráva 17. 12. 2015

Město Příbram po mnoha letech nebude hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Rozpočet navíc počítá s přebytkem. Zastupitelé na svém jednání 16. 12. 2015 schválili příjmy v celkové výši 562.816.567,00 Kč, na výdajové stránce ve výši 534.920.559,00 Kč. Přebytek 27.896.008,00 Kč bude použit na úhradu splátek dříve přijatých úvěrů.

 „Již rozpočet pro rok 2015 byl po mnoha letech poprvé koncipován jako mírně přebytkový. Přebytek činil 8 milionů Kč a použili jsme jej na splátky starých dlouhodobých úvěrů. Rok 2016 nás však staví před ještě těžší úkol,“ uvedl k  rozpočtu radní města Příbram Václav Dvořák s vysvětlením, že město musí oproti loňsku navíc splatit krátkodobý dvacetimilionový úvěr, který si ještě stihlo vzít předchozí vedení města na podzim roku 2014.

„Tímto krokem se tak naše město již v průběhu následujícího roku zbaví téměř veškeré dluhové zátěže,“ zdůraznil starosta města Příbram Jindřich Vařeka a přidal informaci, že dlouhodobé úvěry s každoroční splátkou ve výši 8 milionů Kč bude mít město kompletně splaceny v roce 2019. „Důležitý je také fakt, že po mnoha letech nebude město hospodařit ani jeden den v rozpočtovém provizoriu,“ doplnil.

Rozpočet počítá s výdaji na oslavy 800 let města ve výši téměř 8 milionů Kč. Rovněž byly oproti minulosti posíleny výdaje na obnovu vodohospodářského majetku a výdaje do oprav majetku se také podstatně zvýšily.  Asi o 10 % byly sníženy výdaje na dotační činnost města. Rozpočet se musel vyrovnat s povinným nárůstem mezd, který u města a jeho organizací činí cca 10 milionů Kč. Je počítáno i s investicemi ve výši téměř 40 milionů Kč. Tato částka se navýší dle toho, jaké dotace se podaří na investiční výstavbu získat v průběhu roku 2016.

Návrh rozpočtu města byl jako každoročně projednán v souladu se zákonem s Finančním výborem Zastupitelstva města Příbrami, zveřejněn na úřední desce a v průběhu prosince také předjednán s těmi zastupiteli města Příbrami, kteří o to projevili zájem.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram        

 

 Radní Václav Dvořák o rozpočtu

  

 Počet zobrazení: 2645 | Aktualizováno: 18. 12. 2015