Senior Point představil nabídku služeb a aktivit na tento rok

Přednášky, výlety, filmová představení, kondiční cvičení, taneční odpoledne, či vzdělávání. To a mnohem více čeká v letošním roce všechny aktivní příbramské seniory, kteří využijí nabídku Senior Pointu. Jejich vůbec první setkání se konalo v pondělí v prostorách bývalé základní školy v Žežické ulici, kde od února toto nové kontaktní místo pro seniory sídlí. Aktuality a novinky se budou dozvídat u společného posezení u kávy, které je naplánováno na každé první pondělí v měsíci. Zároveň se při těchto setkáních budou moci hlásit na různé aktivity z bohatého programu Senior Pointu a spolupracujících organizací.

Město Příbram má přibližně 32.000 obyvatel, z čehož je cca 4.000 seniorů. Někteří z nich jsou organizovaní, někteří nikoliv. Snahou vedení města je nabídku aktivit sjednotit a nabídnout ji k dispozici všem seniorům z řad příbramské veřejnosti. Ať už těm, kteří jsou registrováni v nějaké organizaci, tak i neregistrovaným. „Tuto vizi splňuje model Senior Pointu, který se již osvědčil zejména v Jihomoravském kraji. I v Příbrami teď nově zastřešuje jak volnočasové, tak i vzdělávací aktivity příbramských seniorů,“ uvedla v této věci místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková.

Příbramský Senior Point je od února letošního roku kontaktním místem pro starší občany, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v nejrůznějších oblastech, například v právní problematice, bezpečnosti či orientaci v sociálním systému. Senior Point je zároveň také pořadatelem některých aktivit, jako jsou například exkurse, přednášky, nebo návštěvy divadel.

 

Identifikační karta seniora města Příbrami 
Město Příbram je mezi seniory a nově vzniklým Senior Pointem spojovacím článkem. A to nejen finančně, ale zejména tím způsobem, aby byly veškeré aktivity přístupny všem příbramským seniorům, kteří projeví zájem. Dalším vstřícným krokem je projekt tzv. Identifikační karty seniora města Příbrami. „Jednotlivé instituce nabízejí našim seniorům nejrůznější výhody, neexistuje ovšem jednotný doklad, který by prokazoval, že držitelem je právě senior. Prostřednictvím této karty proto chceme sjednotit poskytování služeb různých organizací. Kromě identifikační funkce připravujeme i další služby, které budou na kartu navázány,“ informuje místostarostka Ženíšková.

Registrace do programu Identifikační karta seniora města Příbrami bude spuštěna koncem měsíce dubna. Hlásit se mohou senioři ve věku 65+. Každý, kdo se do projektu přihlásí, si bude moci do tří týdnů osobně vyzvednout identifikační kartu seniora v Senior Pointu. Držitel karty bude mít automaticky levnější služby (např. vstupné nebo permanentky) ve všech příspěvkových organizacích města, dále levnější parkování ve městě a další výhody. S rozvojem projektu budou přibývat také slevy v oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzeí či galerií. Seznam poskytovatelů slev bude znám v době spuštění registrací.

Registrace je zdarma a od 26. dubna ji bude možné provést pouze osobně v příbramském Senior Pointu v Žežické ulici 193, 261 01 Příbram VII.
Otevřeno je v pondělí od 12.00 – 15.00, ve středu od 10.00 – 13.00 a ve čtvrtek od 11.00 – 14.00 hodin. Kontakt: tel.: 778 779 898, e-mail: pribram@seniorpointy.cz

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2183 | Aktualizováno: 07. 04. 2016