Slavnostní setkání s absolventy středočeské Akademie 3. věku VISK

13. 2. 2015

Dne 5. 2. 2015 v deset hodin dopoledne proběhlo v obřadní síni na Zámečku-Ernestinu v Příbrami slavnostní předání osvědčení seniorům  - absolventům dalšího ročníku dvousemestrálního studia Akademie 3. věku, kterou v Příbrami realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) pod záštitou Středočeského kraje a ve spolupráci a s finanční podporou města Příbrami.   

Absolventi studijního programu Svět literatury obdrželi od ředitele VISK Mgr. Jiřího Holého a místostarosty města Příbram Mgr. Václava Švendy nejen osvědčení o absolvování studia, ale i květinu a výpravnou knihu o středočeských hradech a zámcích, věnovanou Středočeským krajem. Ve svých vystoupeních oba velmi ocenili motivaci a nadšení, s jakým se senioři zapojují do studia v A3V, a popřáli jim nejen hodně zdraví, ale i  mnoho úspěchů v dalším studiu, které VISK v rámci A3V v roce 2015 pro příbramské seniory připravil.

Kromě  jazykových kurzů, pohybových aktivit a dalších programů bude od září  2015  zahájeno studium nového dvousemestrálního studijního programu s názvem Dějiny umění. Místostarosta města Příbram Mgr.  Švenda ve svém vystoupení seniory ubezpečil o tom, že město Příbram bude i v dalším období A3V podporovat.

Na závěr slavnostního aktu absolventi  vyslechli studentskou hymnu a zapózovali pro společnou fotografii společně s ředitelem VISK, místostarostou města Příbram a také s koordinátorkou A3V pro Středočeský kraj PaedDr. Miluší Novákovou, která se o studijní  skupinu po celý rok vzorně starala.

Text a foto: Mgr. Jiří Holý, VISK

 

 Počet zobrazení: 3712 | Aktualizováno: 13. 02. 2015