Splatnost místních poplatků

0 0 0

Upozorňujeme občany, že do úterý 31. března 2015 musí být zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za odvoz komunálního odpadu) a místní poplatek ze psů.

Poplatky můžete zaplatit těmito způsoby:

1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol Vám sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 265),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol Vám sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

2) v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Příbram:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna,
MěÚ Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí - pokladna, č. dveří 1,

3) složenkou na účet města Příbram.

Odbor ekonomický MěÚ

Místní poplatek ze psů
Poplatek za svoz komunálního odpadu

 

 Počet zobrazení: 3819 | Aktualizováno: 12. 02. 2015