Společně pro Příbram: Hlasování startuje již tento pátek

 

V Příbrami letos probíhá první ročník participativního rozpočtu Společně pro Příbram. V něm mají občané možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města. Projekt nyní vstupuje do další fáze. V následujících týdnech občané svými hlasy rozhodnou, které z 31 přijatých návrhů od veřejnosti radnice zrealizuje. Společně se tak rozdělí milion korun. Hlasování o návrzích se uskuteční od 1. června a potrvá do půlnoci 22. června.

Hlasovat se bude elektronicky systémem Demokracie 21, založeném na principu více hlasů. Tento systém umožňuje hlasujícím detailněji vyjádřit své preference. „Díky plusovým hlasům dochází k překryvu preferencí a je nacházena skupinová shoda a nejširší konsensus. Minusový hlas je pak doplňkem, který pomáhá odkrývat kontroverze,“ uvedla k systému hlasování Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kancelář města, s tím, že město Příbram přichází s nabídkou participativního rozpočtu v tomto roce poprvé a v rámci pilotního projektu spolu se společností D21 hledá nejlepší způsob realizace. Pro úředníky, vedení města, navrhovatele i samotnou hlasující veřejnost jde o novinku.

V rámci kampaně byla oslovena široká veřejnost, ale i zájmová sdružení a osadní výbory. Díky velmi velkému zájmu se od začátku roku sešlo celkem 40 projektových návrhů od veřejnosti. „Náměty byly během února veřejně diskutovány a projednány. V březnu a dubnu následovalo posouzení proveditelnosti zodpovědnými odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města,“ vysvětluje dále Kučerová s informací, že se však mezi návrhy našly také investice, které nesplňují pravidla participativního rozpočtu, nejsou například navrženy na majetku města nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet.

Podle Kučerové z předložených návrhů vyplývá, že se obyvatelé Příbrami zajímají o veřejný prostor, mají k němu vztah a chtějí ho aktivně zlepšovat. „Obzvlášť rodiče by byli rádi se svými malými dětmi venku a měli pro ně nějakou hrací zónu v místě, kde bydlí,“ zmiňuje a doplňuje, že mezi tyto „zážitkové“ návrhy patří např. oživení starého hřiště takzvaným parkurovým hřištěm, vyhlídka ve svatohorském sadu nebo rosárium na Hořejší Oboře. Tématem byly i přeměny vyšlapaných stezek, opravy chodníků a parkovací místa.

Všechny návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, si lze detailně prohlédnout na webových stránkách spolecne.pribram.eu , kde také najdete kompletní informace o projektu a o systému hlasování.

 

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA 

 O návrzích, které prošly evaluací v rámci městského úřadu, budou občané anonymně hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21. Hlasovat může každý občan se vztahem k městu Příbram. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, přičemž jednomu návrhu lze přidělit maximálně jeden plusový nebo minusový hlas.

Celkem bude možné rozdělit pět plusových a dva minusové hlasy. Hlasy budou mít stejnou váhu a nebude je možné kumulovat. Minusový hlas bude možné udělit až po rozdělení minimálně dvou hlasů plusových, hlasující však nemusí využít všechny své hlasy. Součet všech plusových a minusových hlasů určí vítěze/vítěznou možnost.

Hlasování bude zabezpečeno verifikací – unikátním PIN kódem, zaslaným prostřednictvím SMS zprávy (podobně jako např. v elektronickém bankovnictví), přičemž pomocí jednoho mobilního čísla půjde hlasovat pouze jednou. Hlasování bude pro hlasujícího bezplatné. Hlasovat bude možné také fyzicky v informačním centru městského úřadu. Úředníci budou také disponovat sadou unikátních PIN kódů, jež budou přidělovat občanům, kteří nedisponují mobilním telefonem.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 Počet zobrazení: 1242 | Aktualizováno: 29. 05. 2018