Sportovní zařízení města Příbram mají nového ředitele

 

Rada města Příbrami na svém posledním jednání 4. září 2017 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram Mgr. Jana Slabu. Ten nahradí Petru Zelenkovou, která byla vedením organizace pověřena v červnu letošního roku do doby jmenování a nástupu nového ředitele.

„V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru dostali tři uchazeči, kteří se podrobili psychotestům, na základě kterých byly posuzovány intelektové předpoklady, motivace pro výkon dané pozice, řídící principy, pracovní orientace, komunikační schopnosti, silné a slabé stránky,“ uvedla místostarostka města Příbram Mgr. Alena Ženíšková s tím, že jako nevhodnějšího uchazeče na obsazení funkce ředitele doporučila personální agentura ke jmenování do funkce Mgr. Jana Slabu.

Výběrové řízení realizovala personálně-poradenská a zprostředkovací agentura PSYCH-INFORM, s. r. o., která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu - přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ doplnil starosta města Příbram Ing. Jindřich Vařeka.

Nový ředitel nastoupí ke dni 18. září 2017.

 

Sportovní zařízení města Příbram jsou příspěvkovou organizací města Příbram, která vznikla k 1. 7. 2004 osamostatněním několika ucelených středisek zajišťujících sportovní a rekreační služby a s nimi spojené aktivity. Organizace nabízí a zajišťuje služby nejen pro obyvatele celého regionu Příbram, ale i regionům sousedním. Organizace zaměstnává na 70 pracovníků.

Mezi hlavní náplně služeb, které organizace zajišťuje, patří provozování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a k rekondici, ubytovací činnost.

Organizace je v současné chvíli rozdělena do tří základních středisek: Aquapark – Plavecký bazén, Zimní stadion a Nový rybník.

Více informací zde: http://szm.pb.cz 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1549 | Aktualizováno: 05. 09. 2017