Starosta Vařeka na pravou míru: Snažení Farní charity jsem vždy osobně podporoval

Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka reaguje na článek Kateřiny Chourové s názvem S Centrem nesouhlasí Charita, který vyšel v Příbramském deníku 10. 2. 2015.
V článku ředitel Farní charity Příbram pan Jiří Kala poměrně ostře reaguje na slova starosty Příbrami na posledním jednání zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že ředitel charity nebyl na jednání zastupitelstva osobně přítomen, považuje starosta za nutné, věc uvést na pravou míru.

Na uvedeném jednání zastupitelstva starosta Jindřich Vařeka odpovídal zastupiteli Petru Karešovi na jeho otázku, zda zřízením Centra sociálních a zdravotních služeb, resp. vytvořením nové koncepce, nedojde k likvidaci institucí, které se u nás ve městě sociálním a zdravotním službám věnují. Starosta vysvětlil, že v tuto chvíli vůči jiným organizacím, které tyto služby poskytují, nedochází k žádné změně. Jenom si otevíráme vrátka k tomu, abychom nebyli v rukách organizací, které mohou zaniknout ze dne na den. Jako příklad byla uvedena Farní charita, ale pouze jako ilustrativní příklad. Je faktem, že ve městě působí v této oblasti celá řada organizací, ale vedení města je podle starosty Vařeky povinno si položit i takovou otázku, jak by město Příbram mohlo být v případě nouze schopno udržet úroveň zdravotních i sociálních služeb. „Bavíme se zde o stovkách převážně seniorů, kteří se bez terénních zdravotních služeb neobejdou, a proto je tato otázka více než legitimní,“ uvedl své vysvětlení starosta.

V této souvislosti starosta také připomíná situaci, kdy Farní charita Příbram (založena 1. 3. 1994) v roce 2009, tedy 15 let po jejím založení, zaměstnávala všehovšudy 3 pracovníky. O nějakém smysluplném poskytování sociálních a zdravotních služeb v té době nemohla být ani řeč. V době působení Aleny Ženíškové, místostarostky města Příbrami, se tato organizace stala plně soběstačnou a v době jejího odchodu zaměstnávala již cca 35 pracovníků, kteří se starají zhruba o 1 200 občanů. Z výše uvedeného je patrné, nakolik je osoba ředitele pro fungování organizace tohoto typu důležitá. Ale pro město je podle starosty skutečně důležité vytvořit si strategii, jak se zachovat v případě, že by z jakéhokoliv důvodu u jakékoliv organizace poskytující tyto služby, došlo k jejich omezení či úplnému zastavení.

 „To nic nemění na faktu, že snažení Farní charity jsem vždy osobně podporoval a účastnil se i řady jí organizovaných humanitárních akcí. Sám jsem v minulosti využil i naprosto nedocenitelných služeb při řešení velmi smutných událostí v mé vlastní rodině. O to více jsem vývojem celé záležitosti překvapen,“ uvádí dále Jindřich Vařeka s tím, že nikdy také nehovořil o krachu Farní charity.

Vzhledem k tomu, že pan ředitel Kala nebyl na předmětném jednání zastupitelstva přítomen, mohlo podle starosty dojít k dezinterpretaci. „Dovolím si také připomenout jednání s novým ředitelem příbramské charity panem Kalou, které se odehrálo v mé kanceláři na sklonku minulého roku a na kterém jsme se oba ujistili o dlouhodobé vzájemné spolupráci,“ uvedl dále starosta Vařeka. „V nejbližších dnech se znovu na pana ředitele Kalu obrátím s cílem prodiskutovat možnosti našeho dalšího dialogu,“ uvedl dále starosta města.

„Závěrem bych rád podotknul, že mne dezinterpretace v této záležitosti zarážejí. Nikdy jsem nevyřknul věty tak, jak je Příbramský deník v předmětném článku předkládá a ani žádné podobné, které by z hlediska obsahového a jazykového byly takovým nesmyslem,“ zdůrazňuje dále Jindřich Vařeka.

Článek v Příbramském deníku

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami:
https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 3147 | Aktualizováno: 11. 02. 2015