Starosta Vařeka: Snažení Farní charity jsem vždy osobně podporoval

Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka reaguje na článek Farní charity Příbram s názvem Farní charita: Z výroků pana starosty jsme rozčarováni, který vyšel na serveru pribram.cz 6. 2. 2015. V článku ředitel Farní charity Příbram pan Jiří Kala poměrně ostře reaguje na slova starosty Příbrami na posledním jednání zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že ředitel charity nebyl na jednání zastupitelstva osobně přítomen, z jeho reakce lze usoudit, že se někdo pravděpodobně snaží mezi vedení radnice a Farní charitu Příbram vrazit klín. Níže si můžete přečíst reakci starosty Jindřicha Vařeky na tuto situaci.
 
Vážený pane Kalo!

Dovolte mi úvodem, abych vyjádřil podiv nad tím, jak jste se jako ředitel tak nadčasové organizace jakou bezesporu Farní charita je, mohl nechat zatáhnout až do nejspodnějších pater příbramské politiky.
 
Snažení Farní charity jsem vždy osobně podporoval a účastnil se i řady jí organizovaných humanitárních akcí. Sám jsem v minulosti využil i naprosto nedocenitelných služeb při řešení velmi smutných událostí v mé vlastní rodině. O to více jsem celou záležitostí překvapen.
 
Na jednání zastupitelstva jsem Vás ani nikoho z Farní charity neviděl a dovoluji si z toho vyvozovat, že veškeré informace, které jste o předmětném jednání získal, Vám byly podsunuty lidmi, pro které je pomluva a intrika každodenním chlebem. Podívejte se prosím na diskuzi k výše uvedenému článku a možná se opravdu pozastavíte nad úrovní notoricky známých anonymů, kteří Vašim prohlášením vyjadřují své sympatie.
 
Na uvedeném jednání zastupitelstva jsem hovořil v tom smyslu, že Farní charita Příbram poskytuje terénní zdravotní a sociální služby více než tisícovce našich spoluobčanů. Přiznejme si však také, že Farní charita Příbram je příspěvkovou organizací, která je v příjmové části závislá především na dotacích. Od nich se odvíjí i možnosti a rozsah poskytovaných služeb. Vedení města je povinno si položit i takovou otázku, jak by město Příbram mohlo být schopno udržet úroveň těchto služeb i v případě, že by se Farní charitě nepodařilo z jakýchkoliv důvodů objem poskytovaných služeb poskytnout. Bavíme se zde o stovkách převážně seniorů, kteří se bez terénních zdravotních služeb neobejdou, a proto je tato otázka více než legitimní.
 
Farní charita Příbram byla založena 1. 3. 1994. V roce 2009 (tedy 15 let po jejím založení) ve chvíli, kdy nastupovala paní Ženíšková do funkce ředitelky, Farní charita Příbram zaměstnávala všehovšudy 3 pracovníky. V době odchodu Aleny Ženíškové byla tato organizace plně soběstačná a zaměstnávala již cca 35 zaměstnanců. Z výše uvedeného je patrné, nakolik je osoba ředitele pro fungovaní takovéto organizace důležitá.
Věřím, pane Kalo, že i Vy, až se jednou ohlédnete, budete moci s hrdostí poukázat na další rozkvět, kterému jistě výrazným způsobem přispějete.

Vážený pane Kalo, dovoluji si připomenout naše jednání, které se odehrálo v mé kanceláři na sklonku minulého roku, na kterém jsme se oba ujistili o dlouhodobé vzájemné spolupráci. Musím přiznat, že z Vašeho napojení se na lidi, jejichž morální kredit je již dávno promrhaný, jsem poněkud na rozpacích.

Na stranou druhou jsem si jist, že se v tomto případě jedná jen o výsledek Vaší politické nezkušenosti, a že v brzké době jistě zvážíte i tu okolnost, zda utrácení energie na politikaření v příbramském rybníčku je skutečně to, co příbramská charita opravdu potřebuje. V nejbližších dnech si dovolím se na Vás obrátit a prodiskutovat možnosti našeho dalšího dialogu.
 
Jindřich Vařeka, starosta města PříbramiPočet zobrazení: 3157 | Aktualizováno: 07. 02. 2015