Stavební práce v Hrabákově ulici, náměstí Dr. Theurera a ulici K Dolu

Přinášíme Vám krátkou zprávu o aktuálním průběhu stavebních prací v Hrabákově ulici, náměstí Dr. Josefa Theurera a ulici K Dolu Marie.

V levé části komunikace náměstí Dr. Josefa Theurera momentálně probíhá pokládka žulové dlažby, jež by měla být hotová do konce září. Co se týče Hrabákovy ulice, v její spodní části pokračuje pokládka kameniva zpevněného cementem, v horní části pak skrývka zeminy na pláň. Nadále pokračuje pokládka žulových obrub. Reálný termín dokončení stavby je plánován na listopad 2015.

V ulici K Dolu Marie je k dnešnímu dni, tj. k 23. 09. 2015, dokončena pokládka zámkové dlažby a žulových kostek na chodnících a asfaltové povrchy na komunikaci pro motorová vozidla. Zatím není provedeno vodorovné značení komunikace. Očekáváme, že do konce září bude komunikace zcela hotová a bude dána do předčasného užívání. V této době je komunikace ve stavu přejímky od zhotovitele.

O průběhu stavebních prací v Příbrami vás budeme i nadále informovat.

 Odbor kancelář města

 Počet zobrazení: 1806 | Aktualizováno: 23. 09. 2015