Svatá Hora aktuálně 19.11.2015

Tisková zpráva – Svatá Hora aktuálně 19.11.2015

Rekonstrukce Svaté Hory
Rekonstrukce takového areálu, jakým je Svatá Hora, je nesmírně složitý proces. V rámci plánovaných oprav bylo nalezeno v jejích prostorách mnoho cenných historických exponátů, které jsou nad rámec původního plánu restaurovány. Celkově archeologové svými nálezy prodloužili dobu oprav o 2 měsíce oproti původnímu plánu, je tedy pochopitelné, že se musel o měsíc posunout termín ukončení celého projektu.

Zpoždění oprav a jeho dopad na průběh letošního adventu a vánočních svátků na Svaté Hoře
Advent bude probíhat na Svaté Hoře normálně, jen mše budou až do vánočních svátků nadále probíhat v kapli v exercičním domě vedle baziliky. Půlnoční mše svatá však již bude v bazilice a od té doby bude většina areálu přístupná veřejnosti. Očekáváme zvýšení zájmu a těšíme se na návrat veřejnosti na Svatou Horu.
Aktuální informace jsou pravidelně doplňovány na stránkách Svaté Hory: http://svata-hora.cz/
Na setkáních v průběhu projektu se zástupci dotčených orgánů i města Příbram jsou předávány veškeré informace o změnách projektu. Kontaktní osobou za město Příbram je místostarosta Mgr. Václav Švenda.

Archeologické nálezy
Potenciál Svaté Hory má mnoho podob a jako památka přesahuje význam České republiky, a to jak z hlediska duchovního, tak i kulturního. O nálezech se částečně vědělo, minimálně o freskách na fasádě Svaté Hory, které by znamenaly zápis na seznam UNESCO, což je samozřejmě velký přínos z hlediska kulturního i turistického jak pro Svatou Horu, tak i pro město Příbram. Jeden z nejcennějších objevů je na Pražském portálu, kde byly odhaleny původní fresky z 18. století a budou opraveny. Každý nález je vítaným přínosem.

Svatá Hora v souvislosti s blížícími se oslavami 800. výročí založení Příbrami
Možnosti ke spolupráci v tomto ohledu jsou jistě velké. Svatá Hora bude po ukončení projektu disponovat novými prostory vytvořenými právě pro veřejné využití. Konferenční sály nebo divadelní sál pro koncerty a kulturní akce budou k dispozici a Svatá Hora je připravena poskytnout maximální spolupráci v rámci programu oslav tohoto výročí. Zatím není žádný konkrétní plán, ale 22. 12. 2015 proběhne na Svaté Hoře mezinárodní konference, kde se o možnostech může jednat. Na jaře příštího roku je plánované slavnostní vysvěcení Svaté Hory za přítomnosti Kardinála a plánované městské oslavy tak rekonstrukce může jedině podpořit.

Josef Slepička, OSH o.s.,
P. Jan Sokulski, CSsR – administrátor Svaté Hory

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram            

 

 

 Počet zobrazení: 2078 | Aktualizováno: 19. 11. 2015