Svoz bioodpadu každý čtvrtek

Svoz bioodpadu ve městě Příbrami zajišťují od srpna Technické služby města Příbrami. Po otevření městské kompostárny v dubnu 2015 bylo převzetí systému nakládání s bioodpadem městskou příspěvkovou organizací logickým krokem. Od srpna tak každý čtvrtek sváží technické služby BRO (biologicky rozložitelný odpad) celkem ze 40 stanovišť.

„Hnědé popelnice s nápisem „BIO“ o objemu 1 100 litrů jsou většinou rozmístěny na místech, kde původně stály popelnice firmy SVZ centrum, s r. o.,“ uvedl v této věci ředitel technických služeb Ing. Pavel Mácha a jeho zástupce Bc. Libor Michvocík k tomu dodává: „V srpnu jsme sledovali naplněnost nádob, udržování čistoty kolem nich a čistotu odloženého BRO uvnitř nádob. Během měsíce září pak rozvezeme dalších 60 menších popelnic o objemu 240 litrů do lokalit, kde se velký kontejner nevešel, případně posílíme místa, kde jeden kontejner nestačí.“ 

BRO z příbramských domácností a také posekaná tráva, shrabané listí, štěpka z vyřezaných dřevin končí na kompostárně produkující rekultivační kompost, který následně používají technické služby k vyrovnávání povrchů a zlepšování vlastností půdy v městské zeleni. „Kompost je také zdarma k dispozici občanům města, pokud si ho sami naloží a odvezou z kompostárny,“ upozorňuje i na tuto možnost Libor Michvocík a zdůrazňuje, že aby mohl být BRO kompostován, je nezbytnou podmínkou jeho čistota. „Při znečištění komunálním odpadem musí být celá várka odvezena na skládku a snaha většiny, která doma poctivě odpad třídí, vyjde vniveč. Prosíme tedy všechny, kteří biopopelnice používají, aby do nich neukládali živočišné zbytky (maso, kosti, kůže), cizorodé látky (plasty, sklo, sutě, hlínu) a obaly,“ vysvětluje dále zástupce ředitele.

Shrnuto: Hnědých biopopelnic bude do konce září v Příbrami rozmístěno na vhodných místech 110.  Svozový den je čtvrtek. Pro objemnější bioodpad ze zahrad je vhodnější využít pravidelně přistavovaných velkoobjemových „Zelených kontejnerů“ (rozpis stanovišť je na webových stránkách TS Příbram http://www.ts-pb.cz) nebo jej občané mohou zdarma uložit na městské kompostárně. Ta sídlí v prostoru Sběrného dvora, Za Balonkou, a má otevřeno v pracovní dny od 9 – 18 hodin a každou sobotu od 9 – 12 hodin, tel. č.: 775 785 764.

Na závěr uvádíme pro Vaši informaci pár čísel Technických služeb města Příbrami: V prvním pololetí roku 2015 TS odvezly 4 712 t komunálního odpadu, 553 t vytříděného odpadu, 72,6 t textilu, 23,2 t pneumatik. Z rozebraného nábytku ve sběrném dvoře TS odevzdaly 90,21 t dřeva a na kompostárnu uložily 794 t bioodpadu.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   


Kontejner na bioodpad


Skladba bioodpadu

 

 Počet zobrazení: 2225 | Aktualizováno: 26. 08. 2015