Taktické cvičení prověřilo všechny složky IZS

 

Představte si situaci, že z technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Příbrami masivně uniká jedovatý čpavek. Nějaké osoby jsou přímo v objektu, mezi nimi jsou i zranění, několik jich je i v přilehlém hotelu a další osoby mohou být nebezpečným toxickým plynem zasaženy v okolních bytových domech. Na místo události se ihned dostavují složky Integrovaného záchranného systému (IZS) – Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Každá ze složek zde má svoji roli a nezastupitelné místo… Takový scénář mělo minulý čtvrtek taktické cvičení složek IZS s cílem prověřit jejich připravenost při případném ohrožení. Součástí akce bylo také cvičení krizového štábu města.

Taktické cvičení složek IZS a Krizového štábu ORP Příbram mělo prokázat, že Policie ČR, Hasičský záchranný sbor i Zdravotnická záchranná služba jsou schopny rychle, koordinovaně a profesionálně zasahovat na místech mimořádných událostí a v tomto smyslu tak efektivně chránit životy, zdraví a majetek občanů.

"Slovy klasika: Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Nikdy nevíme, kdy se nám zkušenosti z praktického nácviku mimořádných událostí tohoto typu mohou hodit,“ uvedl během samotného cvičení starosta města Příbram Ing. Jindřich Vařeka s poukázáním na to, že v dnešní době nemusí jít jen o nebezpečnou situaci typu únik čpavku. „Principy taktiky a řízení v rámci IZS i krizového štábu jsou poplatné i na jiné mimořádné události,“ zdůraznil starosta.

Cvičení podle vyjádření zúčastněných složek prokázalo, že procesy, jako je varovný systém k informování ohrožených občanů, nařízení evakuace obyvatel z ohrožených prostorů a zvolené postupy a přijatá opatření jsou nastaveny správně. Ukázalo také na některé dílčí nedostatky, které budou analyzovány v rámci odborného vyhodnocení.

„Nejen, že byly ověřeny a nacvičeny postupy na taktické úrovní řízení mimořádné události přímo v místě zásahu, ale v návaznosti na strategickou úroveň řízení této události byl aktivován a svolán, samozřejmě cvičně, krizový štáb, jehož smyslem bylo zapojit do řešení nastalé události i další orgány státní správy a samosprávy pro efektivní zvládnutí celé situace,“ uvedl za Hasičský záchranný sbor ředitel územního odboru Příbram plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. s tím, že zvlášť cvičení krizového štábu ukázalo, že všechny složky i město Příbram jsou schopny po vzájemné dohodě čelit a adekvátně reagovat na hrozby, a to jak ve spojitosti s činností člověka, tak s přírodními fenomény.

Také za Policii ČR byly splněny vytčené cíle. „Těmi bylo mimo jiné prověřit schopnosti všech zasahujících složek při mimořádné události na operační, strategické a praktické úrovni,“ uvedl npor. Bc. Michal Volf, vedoucí příbramského obvodního oddělení Policie ČR.

Cvičení za záchrannou službu zhodnotil také Bc. Jiří Tymeš, vrchní sestra Oblastního střediska záchranné služby Příbram:Potvrdili jsme schopnost spolupráce na vysoké úrovni s ostatními složkami IZS při řešení následků mimořádné události. Všechny sledované cíle byly splněny. Stejně tak vysoce hodnotím zasedání Krizového štábu ORP Příbram, kde též probíhala bezproblémová spolupráce mezi našimi složkami, zástupci města a dotčenými institucemi.“

 

 

Taktické cvičení složek IZS, Příbram, září 2017 
Tématem cvičení byl zásah na unikající chladivo z technologie chlazení ledové plochy. Složky IZS se na místě zabývaly zajištěním záchrany postižených osob z řad obsluhy technologie a z řad návštěvníků. V přímém ohrožení se podle scénáře cvičení nacházelo 22 osob, které bylo zapotřebí evakuovat z prostoru ledové plochy. Dalších 8 osob bylo zraněno a byla jim poskytnuta první pomoc přímo v místě zásahu, kde vznikla polní ošetřovna. Po zajištění úniku složky plnily další úkoly související s fiktivní evakuací přilehlých bytových domů, která byla nařízena na základě zjištěných okolností a v souladu s havarijním plánem tohoto objektu.

Při cvičení krizového štábu, který se sešel v budově stanice HZS Příbram ve Školní ulici a kterému předsedal starosta města Jindřich Vařeka, se řešily aktuální otázky v dané situaci: kde vytyčit nebezpečnou zónu, jak zajistit evakuaci a nouzové ubytování většího počtu osob, jak zajistit ochranu životního prostředí, jakým způsobem a jakými kanály o události informovat veřejnost a novináře a jak definitivně zajistit opravu poškozené chladící technologie zimního stadionu.

Cvičení se zúčastnily jednotky požární ochrany HZS Příbram, SDH Bohutín, SDH Trhové Dušníky, SDH Březové Hory. Za další složky IZS byly nasazeny hlídky Policie ČR a Městské policie Příbram. Zdravotní péči zajišťovalo několik vozidel a posádek územního střediska Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje – Příbram. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbram 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1294 | Aktualizováno: 27. 09. 2017