Technické služby jsou na letošní zimu připraveny

Tisková zpráva 30. 10. 2015

Minulý týden proběhla v areálu Technických služeb města Příbrami každoroční prohlídka a kontrola připravenosti zaměstnanců a techniky vyčleněné na zimní údržbu. Plán zimní údržby letos mohli občané města připomínkovat, tvořil se totiž nový na období let 2016-2020.

„Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci," vysvětluje ředitel Technických služeb Pavel Mácha a dodává, že v současné době je zabezpečen posypový materiál na předpokládanou spotřebu v průměrné zimě. Pro letošek je to tedy 500 tun soli a 200 tun inertního materiálu.

Na údržbu chodníků a ulic během zimy v Příbrami mají technické služby vyčleněnu tuto techniku:

* na údržbu silnic: 4x silniční sypač, 2x traktor s radlicí a 1x chodníkový sypač
* na údržbu chodníků: 5x chodníkový sypač, 3x malá mechanizace s radličkou a malá sněhová fréza
* na údržbu integrovaných obcí: 2x traktor s radlicí
* na nakládání posypového materiálu a úklid sněhu shrnováním: 3 kolové nakladače, z toho jeden smykový.

Do ručního úklidu sněhu z chodníků může být v případě potřeby zařazeno až 60 pracovníků. „Tyto všechny síly a výše uvedené prostředky nasazujeme do ulic v případě hromadného spadu sněhu. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě je nadřazená a zcela prioritní zimní údržba. I přesto některá střediska jako je svoz odpadů a další musí plnit své úkoly bez ohledu na povětrnostní podmínky,“ vysvětluje ředitel Mácha s tím, že s ohledem na kapacitní možnosti mají technické služby dále uzavřeny smlouvy s firmami k odstraňování kalamitních situací.

Technické služby města Příbram zabezpečují zimní údržbu 99 autobusových zastávek, 203 přechodů pro chodce, 56 schodišť 116 km chodníků, z toho 68 km je uklízeno strojově a 48 km ručně. Rovněž je udržováno asi 153 km silnic.

Pro úplnost: město nezabezpečuje úklid ulic Evropská, Husova, Rožmitálská, Milínská, Plzeňská, T.G.M., Jinecká, Balbínova, Hailova, kpt. Olesinského, K Podlesí, spojnici Podlesí – Orlov, Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská, Mixova, Slivických bojovníků, Jinecká, Dobříšská a Ke Stadionu. Tyto silnice patří Středočeskému kraji a ten také zabezpečuje jejich údržbu.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946
Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram                                           

 

Technické služby vysoutěžily v rámci Operačního programu životní prostředí: „Pořízení svozové techniky a kontejnerů pro systém odděleného sběru v Příbrami“ nové svozové auto značky MAN TGM  s lisovací nástavbou v hodnotě bezmála 4,5 mil. Kč (včetně DPH). Bude sloužit ke svozu bioodpadu z 95 hnědých kontejnerů rozmístěných ve městě, 160 žlutých kontejnerů na plasty a v brzké době také svozu papíru z modrých kontejnerů s horním výsypem, které budou postupně po městě rozmístěny.

Další novinkou v technice technických služeb je mobilní bubnový třídič kompostu, který je důležitým pomocníkem na kompostárně a slouží k vytřídění požadované frakce a nekompostovatelných částí biologicky rozložitelného odpadu. Je od něj očekáváno zefektivnění procesu kompostování a zkvalitnění výsledného produktu, kterým je rekultivační kompost používaný k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

 Počet zobrazení: 1842 | Aktualizováno: 30. 10. 2015