Technické služby likvidují následky zimy

Technické služby likvidují následky zimy. Výzva pro občany: hlaste výtluky

Technické služby města Příbrami v uplynulých dnech začaly likvidovat následky letošní zimy. První strojový úklid komunikací od inertního materiálu a dalších nečistot, které leží v ulicích města po zimě, již začal. Představuje strojní zametení silnic a chodníků od asi 150 tun posypového materiálu a jiných nečistot ze zimy, probíhá také čištění kanálů. Po strojovém úklidu následuje ruční dočištění, úklid přilehlých prostorů (zelené pásy, keře, dvory, stání pro odpadové nádoby, dětská hřiště, místa okolo laviček, úklid prostranství apod.). Po skončení jarního úklidu se plynule přechází na systém denního úklidu a blokového čištění.

Součástí pozimního úklidu jsou také opravy výtluků. Ty se začnou blokově opravovat od 16. do 42. týdne. Ročně se jedná až o 1500 m² vyspravených komunikací.

V této záležitosti prosíme občany o spolupráci. Pro to, aby následky zimy na komunikacích byly odstraněny co nejdříve, je žádáme, aby začali nahlašovat místa, kde preferují nedostatky po zimě odstranit přednostně. Oznámení je možné učinit prostřednictvím internetových stránek Technických služeb města Příbram na adrese: http://www.ts-pb.cz/index.php kliknutím na oranžové tlačítko OZNAMUJI (vpravo nahoře).

 Počet zobrazení: 1490 | Aktualizováno: 05. 04. 2016