Těžce handicapovaní se dočkali

Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti ALKA bylo od počátku otevření denního stacionáře pro postižené osoby. Tento cíl byl naplněn v roce 2011, kdy bylo zahájeno poskytování této služby. Bohužel nebylo možné uspokojit všechny zájemce - těžce postižení klienti nemohli být v původním stacionáři umístěni, protože vyžaduji zcela jiný režim než většina dosavadních klientů. V loňském roce se podařilo díky intenzivní snaze získat potřebné finance a od podzimu 2014 probíhala rekonstrukce prostor pro stacionář. Od podzimu probíhala také příprava pracovníků v sociálních službách, kteří byli vyškoleni v řadě metod a přístupů důležitých pro zajištění profesionální péče o klienty. Stacionář se nachází ve zdabořském areálu nemocnice Příbram, v budově C v 1. patře, kde již Alka poskytuje Sociální rehabilitaci Therasuit. Své nové klienty zaměstnanci Alky přivítali počátkem února 2015. 

„Jsme velmi rádi, že se po několika letech čekání konečně podařilo uspokojit i žadatele o stacionář z řad těžce postižených klientů. Ve zrekonstruovaných prostorách je kromě veškerého zázemí potřebného pro provoz sociálních služeb v tuto chvíli připravena také speciální konzultační místnost, díky které budeme moci začít realizovat projekt zaměřený tentokrát na rodiče dlouhodobě pečující o své postižené děti,“ říká ředitelka Mgr. Šárka Hájková a dodává: „Ovšem tímto určitě nekončíme, máme další plány, které chceme zrealizovat.“ 

Finanční prostředky Alka získávala delší dobu. V loňském roce uspořádala benefiční akci, na kterou přispělo mnoho firem včetně všech účinkujících bez nároku na honorář. Hlavně díky nadacím, institucím, firmám, sponzorům, kteří přispěli nejen finančně ale i věcnými dary, byla rekonstrukce zrealizována. Hlavním donorem byl Nadační fond AVAST.

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu AVAST říká: „Alku podporujeme od samého vzniku našeho nadačního fondu. S mojí kolegyní Miladou Kučerovou jsme se byly podívat na úvodním semináři k metodě Therasuit a později jsme  na vlastní oči viděly i výsledky tohoto terapeutického programu. Naše důvěra v organizaci Alka je velká a vnímáme její přínos pro lidi v regionu. Proto jsme neváhali ani s podporou rekonstrukce II. oddělení Denního stacionáře. Pokud to bude v našich možnostech, rádi jejich aktivity podpoříme i do budoucna.“

Helena Holánková, vztahy s veřejností 
www.alkaops.cz

Fotogalerie

Poděkování všem donorům:
Nadační fond AVAST
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace ČEZ
GE Money Bank, a.s.
Humanitární fond Středočeského kraje
Schovánek, žaluzie, vrata, zasklívání lodžií
Koral, prodej – montáž, s,r.o.
Sehaz Příbram s.r.o.
Sedláček s.r.o. čistící a hygienické systémy
Koberce K+K
Pavel Štika
Pavel Bejček
Účastníci a partneři benefiční akce
Tiskové zprávy

 

 Počet zobrazení: 1994 | Aktualizováno: 26. 02. 2015