Upozornění pro voliče

KRAJSKÉ VOLBY ŘÍJEN 2016 - UPOZORNĚNÍ  PRO  VOLIČE

Město Příbram je rozděleno na 39 volebních okrsků. Podle dosavadní právní úpravy bylo možné, aby jednotlivé volební okrsky byly tvořeny i několika nesouvislými oblastmi ( tzn. že do jednoho okrsku mohly nezávisle spadat i ulice, které ležely v opačných částech města a které spolu nesousedily).

Podle nové právní úpravy (po novele od 01.01.2014) již musí být volební okrsky vymezeny jako jednolitá, územně celistvá území.

V této souvislosti došlo k tomu, že některá adresní místa spadla do jiného volebního okrsku.

Upozorňujeme tímto voliče, aby věnovali pozornost materiálům vloženým do obálky s hlasovacími lístky, kde budou mít vloženou také informaci o čísle okrsku a adrese sídla volebního okrsku, ve kterém budou volit.

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend 

 Počet zobrazení: 1860 | Aktualizováno: 21. 09. 2016