Upozornění – tisková chyba v doplňujících informacích pro voliče

 

Vážení voliči, dovoluji si touto cestou upozornit na tiskovou chybu v doplňujících informacích pro voliče, a to v datu konání voleb.
V souvislosti se zajištěním dodání hlasovacích lístků voličům v zákoně stanovené lhůtě jsme při kompletaci vkládání hlasovacích lístků a informací o způsobu hlasování zjistili, že došlo k tiskové chybě v doplňujících informacích pro voliče. V těchto doplňujících informacích je volič informován o datu konání voleb a místě konání voleb (informace o příslušném volebním okrsku).

V doplňujících informacích pro voliče má být správně uvedeno:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 do 14.00 hodin

Dále si dovoluji upozornit, že starosta města Příbram v souladu s § 34, zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dobu a místo konání voleb prezidenta. Toto oznámení bylo v zákonem stanovené lhůtě zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Příbram a obsahuje všechny relevantní informace o době a místě konání volby v obci.

Ing. Jindřich Vařeka
starosta

v z. Mgr. Alena Ženíšková v. r.
1. místostarostkaPočet zobrazení: 1022 | Aktualizováno: 02. 01. 2018