Určená základní a mateřská škola

0 0 0

 

Od dnešního dne máme v rámci nouzového stavu zcela uzavřeny základní i mateřské školy. Výjimku tvoří tzv. určené školy, do kterých mohou docházet děti pracovníků Integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků či pracovníků v sociální oblasti…

 

Určení škol je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje s tím, že město vybralo vhodná zařízení. „Pokud jde o určenou základní školu, opět jsme se dohodli s vedením Základní školy pod Svatou Horou. Pro školkové děti byla vybrána Mateřská škola Bratří Čapků. Tato zařízení budou moci navštěvovat děti ve věku od 2 do 10 let,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková a zároveň dodala, že žádosti o umístění dětí řeší přímo krajský úřad.

Rodiče, kteří mají možnost umístit svoje děti do těchto určených škol (výčet profesí je uveden v Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje), zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí na krajský úřad. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami.

 

 

Určené základní a mateřské školy jsou pro děti, jejichž rodiče jsou: 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů; zaměstnanci obecní policie; zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; zaměstnanci Finanční správy České republiky;  příslušníky ozbrojených sil; zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců; pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení;  zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury; zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; zaměstnanci zařízení školního stravování; zaměstnanci České pošty, s.p.; zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich pracovních skupin; zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu.
 

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 397 | Aktualizováno: 01. 03. 2021