Určenou školou je ZŠ pod Svatou Horou

0 0 0

 

 

Stejně jako při jarním uzavření základních, tehdy i mateřských škol, je i nyní otevřena škola, kam mohou docházet děti rodičů, kteří pracují v oblasti záchranných složek a zdravotnictví.

Na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje je v Příbrami od středy 14. října otevřena „určená“ základní škola, kam mohou docházet děti pracovníků Integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků či pracovníků v sociální oblasti. „Krajským úřadem jsme byli vyzváni, abychom vybrali školu, která by po plošném uzavření základních škol přijímala výše uvedené děti. Na otevření jsme se dohodli s ředitelem Základní školy pod Svatou Horou. Tato škola nabízí dětem skvělé zázemí, IT vybavení přizpůsobené online výuce s domovskými školami a technickou podporu. Samozřejmostí je také možnost stravování,“ uvedla k výběru školy místostarostka Zorka Brožíková.

Žádosti o umístění dětí řeší krajský úřad.Rodiče, výčet jejichž profesí je uveden v Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, ludackovab@kr-s.cz, 257 280 266) ve spolupráci s určenými školami,“ dodala místostarostka Brožíková.

V prvním dni provozu se ve škole sešlo pět dětí z různých základních škol v regionu. 

 

 

Dle Rozhodnutí hejtmanky mohou určené školy navštěvovat děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 Počet zobrazení: 794 | Aktualizováno: 14. 10. 2020