Ušetřete svůj čas na Dopravním úřadě

V dubnu letošního roku byl v důsledku neustále bobtnajících legislativních změn, které významně prodloužily a stále prodlužují dobu potřebnou k odbavení klientů, na Dopravním úřadě MěÚ Příbram instalován moderní vyvolávací systém, který má za cíl eliminovat nervozitu a nepřehlednost spojenou s vystáváním v klasické frontě.

Systém funguje na obdobném principu jako v mnoha jiných městech, kdy je klientovi pomocí rozcestníku na dotykovém displeji vytisknut lísteček s pořadovým číslem. Klient má na výběr ze tří agend, a to „Registr vozidel“, „Registr vozidel – technici“ a „Registr řidičů“. Kromě pořadového čísla se žadatel dozví také informaci, kolik klientů v dané agendě je již zaregistrováno před ním. Přidanou hodnotou tohoto systému je však skutečnost, že v případě většího počtu klientů čekajících na odbavení nemusí žadatel setrvat na místě, ale může se vzdálit např. na oběd. To, kolikátý v pořadí aktuálně je, pak zjistí pomocí SMS, která se mu automaticky vrátí s informací o počtu klientů čekajících ještě před ním. Návod na použití informačních SMS je rovněž umístěn na lístečku. Takovou SMS může klient poslat až 5x. Tato funkcionalita skutečně výrazně ulevila počtu fyzicky přítomných žadatelů na úřadě a v současnosti je již hojně využívána. Veškeré informace o průběhu odbavování jednotlivých agend lze také nalézt  on-line jak na velkém přehledném monitoru umístěném přímo v prostorách Dopravního úřadu, tak na webu Dopravního úřadu umístěného na radničním serveru www.pribram.eu. Zde jsou zobrazeny základní informace o počtu čekajících a odbavených klientů, včetně informace, zda-li je výdej lístků otevřen nebo uzavřen, např. z důvodu překročení denní kapacity. Vyvolávací systém je k dispozici ve standardních úředních hodinách (pondělí a středa 8 - 12 a 13 – 17) a zároveň v úředních hodinách rozšířených (úterý a čtvrtek 8 – 12).

Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, které opětovně výrazně ovlivní chod a čekací lhůty registru vozidel od Nového roku, budou od 1. prosince 2014 stávající rozšířené úřední hodiny registru vozidel posíleny ještě o úterý a čtvrtek, a to od 13 do 15 hodin. Půlroční praxe také jednoznačně ukázala, že rozšířené hodiny jsou klienty využívány výrazně méně než úřední hodiny v pondělí a ve středu a ti, kteří rozšířených hodin využijí, jsou odbaveni výrazně rychleji. Proto si jejich využití dovoluji vřele doporučit.

Mgr. Jan Novák, vedoucí Dopravního úřadu          

      

 Počet zobrazení: 2675 | Aktualizováno: 02. 12. 2014