Uzavírka ve Vranovicích

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad na silnicích I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628, podané dne 04.04.2017, povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

úplnou uzavírku komunikace č. I/18, v km staničení cca 2,590, délka cca 30 m, obec Vranovice, okres Příbram, z důvodu celkové opravy silničního mostu ev.č. 18-001, v termínu od 09:00 h dne 24.04.2017 do 24:00 h dne 31.08.2017.

Rozhodnutí o úplné uzavírce mostu ve VranovicíchPočet zobrazení: 1716 | Aktualizováno: 21. 04. 2017