Vedoucím Městského kulturního centra je Vlastimil Ševr

 

Od září letošního roku začne fungovat Městské kulturní centrum, na jehož zřízení s městem dlouhodobě spolupracují všechny kulturní organizace. Z výběrového řízení vzešel vedoucí centra, kterým se stal Vlastimil Ševr.

 

Městské kulturní centrum (MKC) má být organizací, která zastřeší celé příbramské kulturní dění. Od původního záměru vytvoření „superorganizace“, která by v sobě absorbovala všechna kulturní zařízení – Divadlo A. Dvořáka, Galerii Františka Drtikola, Knihovnu Jana Drdy – se s ohledem na různorodost zmíněných zařízení upustilo. „Tato prvotní myšlenka, tedy sloučení všech organizací do jedné složky, se dle zkušeností z jiných měst ukázala jako těžko proveditelná a v důsledku nefunkční,“ uvedl k původnímu záměru starosta města Jan Konvalinka.

Nicméně se vedoucí zmíněných organizací, stejně jako ti, kdo se pořádáním kulturních akcí zabývají, shodli na tom, že zřízení kulturního centra je skutečně potřeba. Městské kulturní centrum bude mít za úkol plně zodpovídat za pořádání městských kulturních událostí, koordinaci jednotlivých akcí ve městě, a to ve spolupráci se všemi organizátory. Dalším úkolem centra bude například vyhledávání vhodných dotačních titulů či podpora soukromých spolků a sdružení.

Město Příbram v polovině června vyhlásilo výběrové řízení na vedoucí místo vznikající organizační složky. Přihlásilo se celkem pět uchazečů, z nichž čtyři splňovali podmínky a byli pozváni k osobním pohovorům. „Výběrová komise, ve které zasedaly mimo jiné zástupkyně příbramských kulturních organizací, vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta pana Vlastimila Ševra, který má s pořádáním velkých akcí bohaté zkušenosti. Věřím, že zřízení Městského kulturního centra bude znamenat velký krok kupředu v příbramském kulturním dění, které tak získá řád, koncepčnost, systém, možnost pružně reagovat na měnící se kulturní vkus obyvatel města. Panu Ševrovi přeji hodně úspěchů,“ dodal starosta Konvalinka.

„Pozice vedoucího Městského kulturního centra je pro mě velkou výzvou a zároveň závazkem. Budu se snažit na této pozici zúročit dosavadní získané produkční a promotérské zkušenosti z oblasti kultury. Plánem a cílem MKC je udržet kvalitu akcí, které v současné době realizuje město Příbram, navázat spolupráci s příspěvkovými organizacemi města, organizátory a spolky, které působí v Příbrami, a přidat do repertoáru akcí MKC nové a netradiční akce, eventy a happeningy. Městské kulturní centrum bude otevřené novým nápadům a také lidem, kteří chtějí tvořit kulturu ve městě,“ uvedl po svém jmenování Vlastimil Ševr

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 2223 | Aktualizováno: 06. 08. 2019